Ks. Lombardi o planach reformy Kurii

Kurię Rzymską czeka gruntowna reorganizacja – wynika z obrad Rady Kardynałów, które odywają się w Watykanie pod przewodnictwem Papieża Franciszka.

Purpuraci odrzucili możliwość ograniczenia się do wprowadzenia jedynie pewnych poprawek czy dodatków do Konstytucji Pastor Bonus, którą Jan Paweł II określił aktualny kształt Kurii. Niezbędna będzie nowa konstytucja apostolska. Poinformował o tym dziennikarzy ks. Federico Lombardi SJ.

Zwołani przez Franciszka kardynałowie chcą głębokich przemian. Lepiej ma zostać uwidoczniony służebny charakter Kurii względem Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. Papiescy doradcy domagają się również decentralizacji Kościoła w imię zasady pomocniczości. W Rzymie ma być rozstrzygane tylko to, co niezbędne.

Reorganizację czeka też Sekretariat Stanu, który w większym stopniu ma się stać sekretariatem papieża. Przewiduje się również powołanie moderatora kurii, który byłby odpowiedzialny za koordynację wszystkich dykasterii.

Ks. Lombardi zaznaczył, że Rada Kardynałów z powodu ograniczeń czasowych nie może się zająć wszystkimi sprawami. Wśród tematów, które zostaną poruszone na kolejnych spotkaniach, znalazła się między innymi administracja dobrami Stolicy Apostolskiej.

Szerzej relacjonuje wydarzenie KAI:

Po zakończeniu obrad podano do wiadomości, że kolejne spotkanie tego gremium będzie miało miejsce w dniach 3-5 grudnia. Przewiduje się także kolejne – w lutym przyszłego roku. W ten sposób prace Rady, zwłaszcza w obecnej fazie początkowej będą mogły szybko postępować naprzód - czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego. 

Wcześniej rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ poinformował dziennikarzy, że wczorajsze obrady Rady Kardynałów zdominowały plany reformy Kurii Rzymskiej. Dodał, że chodzi nie tyle o modyfikację dotychczasowej konstytucji "Pastor bonus" z 1988 roku, ale w istocie o wypracowanie nowej konstytucji, z dość istotnymi nowościami. 

Rzecznik Watykanu zaznaczył, że w rozważaniach Rady można wyraźnie dostrzec zamiar podkreślenia służebnego charakteru posługi Kurii wobec Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. Nie ma on być traktowany jako organ wykonywania władzy centralistycznej. Mówiono też o roli Sekretariatu Stanu, który powinien być pod każdym względem "sekretariatem papieża" w jego posłudze dla Kościoła powszechnego. 

Zdaniem ks. Lombardiego opinie ośmiu purpuratów będą szczególnie przydatne dla Ojca Świętego, w związku ze wskazaniami, jakie ma zamiar przekazać nowemu sekretarzowi stanu, który obejmie obowiązki 15 października. Poruszano też kwestię relacji między szefami dykasterii a papieżem oraz koordynacji między różnymi dykasteriami i biurami. W tym kontekście była mowa o możliwości ustanowienia "moderatora Kurii" i jego ewentualnych funkcjach.

Rada poruszyła pokrótce sprawę ewentualnej reorganizacji instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dobrami doczesnymi. Nie poruszyła tych kwestii dogłębnie, oczekując na wyniki prac komisji powołanych w tym celu przez Ojca Świętego. 

Wiele miejsca zajęła kwestia roli i miejscu wiernych świeckich w Kościele. Ks. Lombardi dodał, że Rada mówiła też dzisiaj o sprawach związanych z Synodem Biskupów, biorąc pod uwagę, że w najbliższych dniach papież ogłosi temat najbliższego zgromadzenia i sposób prowadzenia prac synodalnych.

W pierwszym dniu głównymi kwestiami podejmowanymi przez Radę Kardynałów była tematyka najbliższego Synodu Biskupów oraz realizacja kolegialności w Kościele. We wtorek rano spotkała się w bibliotece prywatnej Ojca Świętego, w Pałacu Apostolskim, ale już po południu w Domu Świętej Marty, gdzie zakwaterowani są wszyscy jej członkowie. Po słowach wprowadzenia Papieża Franciszka członkowie Rady wymienili opinie na temat wizji Kościoła w ujęciu II Soboru Watykańskiego. „Mówiono o misji Kościoła, o relacji między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi, o komunii, uczestnictwie, kolegialności w prowadzeniu Kościoła, o Kościele ubogich, o misji świeckich w Kościele, o służebnym charakterze i wszystkich instytucji kościelnych i odpowiedzialności wszystkich członków Kościoła za wspólnego dobra” - stwierdził ks. Lombardi.

Natomiast we wtorek po południu mówiono o kolejnym Synodzie Biskupów. Ks. Lombardi przypomniał, że Papież Franciszek już zapowiedział, że będzie on poświęcony osobie i rodzinie w świetle Ewangelii. Z tego względu na sesji roboczej obecny był także sekretarz generalny Synodu, abp Lorenzo Baldisseri. Kwestia ta jest dość pilna i można oczekiwać, że niebawem - za tydzień lub dwa zostanie ogłoszony temat Synodu. Mówiono także o nowych sposobach pracy zgromadzenia Synodu, zarówno zwyczajnego jak i nadzwyczajnego oraz konieczności ich udoskonalenia. 

W sesjach wtorkowych uczestniczył Ojciec Święty. Natomiast w środę rano Papież Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej. W tym czasie Rada Kardynałów omawiała kwestie związane z reformą Kurii Rzymskiej. Jak zaznaczył ks. Lombardi chodzi o relacje dykasterii z Ojcem Świętym, koordynację ich prac, funkcje Sekretariatu Stanu i tak dalej... „Są to kwestie bardzo szerokie, złożone, co do których istnieje duża ilość przedstawionych sugestii i pomysłów. Obecnie kardynałowie będą pracować także nad tą tematyką” - zapowiedział rzecznik Stolicy Apostolskiej. 

Ks. Lombardi zaznaczył, że ośmiu kardynałów – członków Rady nie są delegatami poszczególnych kontynentów. Są oni członkami kolegium biskupów, znającymi prawdziwe problemy Kościoła w różnych częściach świata i oczywiście cieszą się wielkim zaufaniem papieża. Ponadto podkreślił, że Rada doradza, ale decyduje papież. 

W skład tej grupy papież Franciszek powołał 13 kwietnia b.r.: kard. Giuseppe Bertello, przewodniczącego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego; kard. Francisco Javiera Errázuriza Ossę, emerytowanego arcybiskupa Santiago de Chile (Chile); kard. Oswalda Graciasa, arcybiskupa Bombaju (Indie); kard. Reinharda Marxa, arcybiskupa Monachium i Fryzyngi (Niemcy); kard. Laurenta Monsengwo Pasinyę, arcybiskupa Kinszasy (Demokratyczna Republika Konga); kard. Seana Patricka O’Malleya, O.F.M. Cap., arcybiskupa Bostonu (U.S.A.); kard. George'a Pella, arcybiskupa Sydney (Australia); kard. Oscara Andrésa Rodrígueza Maradiagę, S.D.B., arcybiskupa Tegucigalpa (Honduras), jako koordynatora; bpa Marcello Semeraro, biskupa Albano, jako sekretarza.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg