Kardynałowie tworzą dykasterię ds. świeckich

Członkowie Rady Kardynałów ( K-9) przedstawili Ojcu Świętemu definitywną propozycję utworzenia nowej dykasterii, do spraw świeckich, rodziny i życia – poinformował dziennikarzy rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ. Dodał, że gremium to poruszało także kwestie związane ze sposobami nominacji biskupów oraz przyspieszeniem procesów o wykorzystywanie nieletnich przez osoby duchowne.

Rzecznik Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że czas utworzenia nowej dykasterii zależy obecnie od decyzji Ojca Świętego. Może ona powstać zanim zostanie opublikowana nowa konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej, tak jak powstały już niektóre organy - na przykład Sekretariat i Rada ds. Gospodarczych. Rada wysłuchała relacji kard. Dionigiego Tettamanziego, któremu Ojciec Święty powierzył studium wykonalności tego projektu. Składania się ona do jego zrealizowania.

Nie wiadomo, kto mógłby stanąć na czele tej dykasterii, powstałej z połączenia Papieskiej Rady ds. Świeckich kierowanej przez kardynała Stanisława Ryłkę, Papieskiej Rady ds. Rodziny, której przewodniczącym jest abp Vincenzo Paglia, a także Papieskiej Akademii Życia.

Rada Kardynałów, znana jako C9, pomaga papieżowi w przygotowaniu gruntownej reformy Kurii Rzymskiej. Polegać ma ona na reorganizacji i uproszczeniu obecnej struktury urzędów poprzez ich połączenie, przede wszystkim papieskich rad.

Rozważana jest też hipoteza połączenia kompetencji papieskich rad, zajmujących się kwestiami sprawiedliwości i pokoju, migrantów oraz działalnością dobroczynną. Byłby to drugi nowy urząd Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz Lombardi wyjaśnił, że prace nad reformą przebiegać będą stopniowo i etapami. Jak zauważył, nowe kongregacje mogą powstać dość szybko.

Żaden terminarz zakończenia przebudowy całej Kurii Rzymskiej nie jest znany, choć wcześniej uprzedzano, że ostatecznych decyzji należy spodziewać się najwcześniej w przyszłym roku.

Mówiono także o nowej dykasterii, która ma się zajmować kwestiami miłosierdzia, sprawiedliwości i pokoju. Projekt ten nie jest jednak dostatecznie dojrzały i Rada nie opracowała jeszcze ostatecznej propozycji.

Zastanawiano się nad procedurami mianowania nowych biskupów, zwłaszcza gdy chodzi o cechy i wymagania kandydatów w świetle potrzeb dzisiejszego świata, oraz nad kwestiami związanymi z gromadzeniem informacji o kandydatach. Sprawy te mają być jeszcze pogłębione.

Wiele czasu poświęcono wysłuchaniu relacji prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji, ks. prał Dario Viganò, który mówił o procesie tworzenia statutów tej dykasterii.

Podjęto także tematykę spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich przez osoby duchowne, zwracając zwłaszcza uwagę na możliwości szybszego rozpatrywania licznych przypadków nadal rozpatrywanych.
Z uwagi na problemy zdrowotne w obecnej sesji Rady Kardynałów nie brał udziału kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Kolejna sesja tego gremium będzie miała miejsce w dniach 10-12 grudnia br.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama