Synod umocnił wysiłek na rzecz odnowy

Benedykt XVI na Anioł Pański 28 października 2012.

Drodzy bracia i siostry,

Wraz ze Mszą św. sprawowaną dziś rano w bazylice Świętego Piotra zakończyło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Przez trzy tygodnie mieliśmy do czynienia z rzeczywistością nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej: reprezentowany był cały Kościół, a więc zaangażowany w ten wysiłek, który dzięki Bożej łasce niewątpliwie przyniesie swe owoce. Jednak Synod jest zawsze przede wszystkim intensywnym momentem komunii kościelnej, i za to chcę wraz z wami podziękować Bogu. Pozwolił On nam po raz kolejny na doświadczenie piękna bycia Kościołem, bycia nim właśnie dziś, w tym świecie, takim, jakim on jest, pośród ludzkości przeżywającej swe trudy i nadzieje.

Bardzo znamienna była zbieżność tego zgromadzenia synodalnego z 50. rocznicą inauguracji II Soboru Watykańskiego, a także z początkiem Roku Wiary. Powrócenie myślą do błogosławionego Jana XXIII, Sługi Bożego Pawła VI, okresu soborowego było niezwykle korzystne, ponieważ pozwoliło nam zrozumieć, że nowa ewangelizacja nie jest naszym wynalazkiem, lecz dynamizmem, który się rozwinął w Kościele szczególnie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy stało się jasne, że nawet kraje o dawnej tradycji chrześcijańskiej stały się, jak to się zwykło mówić, "terytoriami misyjnymi". Stąd powstała potrzeba odnowionego głoszenia Ewangelii w społeczeństwach zlaicyzowanych, ponieważ z jednej strony, tylko On, Jezus Chrystus jest prawdziwą nowością, która odpowiada na oczekiwania ludzi każdego czasu, z drugiej zaś, jego orędzie wymaga przekazania we właściwy sposób, w zmieniających się kontekstach społecznych i kulturowych.

Cóż możemy powiedzieć na zakończenie tych intensywnych dni pracy? Ze swej strony słuchałem i zebrałem wiele punktów do refleksji i propozycji, które z pomocą Sekretariatu Synodu i moich współpracowników, postaram się uporządkować i wypracować, aby dać całemu Kościołowi organiczną syntezę i spójne wskazania. Już teraz możemy powiedzieć, że ten Synod umocnił wysiłek na rzecz odnowy duchowej samego Kościoła, aby mógł on odnowić duchowo zlaicyzowany świat. Odnowa ta dokona się poprzez odkrycie na nowo Jezusa Chrystusa, Jego prawdy i Jego łaski, Jego "oblicza", tak bardzo ludzkiego, a jednocześnie tak bardzo boskiego, na którym jaśnieje transcendentna tajemnica Boga.

Zawierzmy Maryi Dziewicy owoce pracy dopiero co zakończonego zgromadzenia synodalnego. Niech Ona, Gwiazda nowej ewangelizacji, uczy nas i pomaga nam w odważnym i radosnym niesieniu wszystkim ludziom Chrystusa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama