Wiara Maryi jak wiara Abrahama

Benedykt XVI o obchodzonej dziś uroczystości na Anioł Pański.

Zbieżność uroczystości Objawienia Pańskiego ze wschodnim Bożym Narodzeniem pozwala dostrzec jednocześnie dwa ważne momenty dziejów zbawienia. Jest to też okazja do refleksji nad wiarą: z jednej strony Maryi, Józefa i pasterzy, a z drugiej Mędrców ze Wschodu oddających cześć Królowi Żydowskiemu. Mówił o tym Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański:

„Maryja Dziewica wraz ze swym małżonkiem reprezentują «szczep» Izraela, ową zapowiadaną przez proroków «resztę», z której miał wyrosnąć Mesjasz – mówił w rozważaniu Papież. – Mędrcy przedstawiają natomiast ludy, możemy nawet powiedzieć: cywilizacje, kultury i religie, które są jak gdyby drogą ku Bogu, w poszukiwaniu Jego królestwa pokoju, sprawiedliwości, prawdy i rzeczywistej wolności. (...) Wiara Maryi staje się zaczątkiem i wzorem wiary Kościoła, ludu Nowego Przymierza. Jednak ten lud jest od swego zarania powszechny, a widzimy to dzisiaj w postaciach Mędrców, którzy przybywają do Betlejem, idąc za światłem gwiazdy i wskazaniami świętych pism. (...) Wiarę Maryi można porównać z wiarą Abrahama: jest to nowy początek tej samej obietnicy, tego samego niezmiennego planu Boga, który znajduje teraz swoje najwyższe spełnienie w Chrystusie. A światło Chrystusa jest tak jasne i mocne, że czyni zrozumiałym zarówno język kosmosu, jak i pism. I tak wszyscy ci, którzy jak Mędrcy są otwarci na prawdę, mogą poznać ją i przyjść, by podziwiać Zbawiciela świata” – powiedział Benedykt XVI.

Benedykt XVI złożył życzenia wiernym Kościołów Wschodnich obchodzącym jutro zgodnie z kalendarzem juliańskim Boże Narodzenie. Pozdrowił też rodziny i przyjaciół czterech nowo wyświęconych biskupów, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość do Watykanu. Podziękował też uczestnikom folklorystycznego orszaku „Viva la Befana” organizowanego w tym roku przez toskańskie miasto Arezzo.

Orszaki te przygotowywane są nieprzerwanie od 1985 r., kiedy to włoskie społeczeństwo domagało się przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego jako dnia świątecznego. Tym razem na Plac św. Piotra przybyło 1,5 tys. członków grup rekonstrukcyjnych kultywujących włoskie tradycje religijne. Trzej Mędrcy udali się następnie do papieskich apartamentów, gdzie przekazali Benedyktowi XVI w darze trzy ręcznie wykonane srebrne kielichy mszalne.

Papież pozdrowił też uczestników orszaków Trzech Króli przechodzących ulicami polskich miast.

„Serdecznie pozdrawiam – zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański – Polaków. Szczególnie pozdrawiam uczestników Orszaków Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych Mędrców ze Wschodu, wędrują ulicami wielu miast do duchowego Betlejem, by spotkać narodzonego Zbawiciela. Niech ta inscenizacja umocni wierzących, zbliży do Kościoła tych, którzy się od niego oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy Go szukają. Uczestnikom Orszaków i wam wszystkim z serca błogosławię”.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama