„Skandaliczne zachowanie europejskiej lewicy”

Wbrew postulatom lewicy europejskiej koalicja centro-prawicowa w Parlamencie Europejskim utrzymała dziś wszystkie zapisy odnoszące się do praw chrześcijan w raporcie o prawach człowieka na świecie. "Jest to sukces, choć z drugiej strony miękkie zapisy, dotyczące aborcji i ochrony homoseksualizmu, pozostały" - powiedział 18 kwietnia europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Konrad Szymański, po głosowaniach nad tym dokumentem.

W raporcie znalazły się zapisy, które mówią o kluczowym znaczeniu ochrony wolności religijnej w kontekście "Arabskiej Wiosny", rokowań z krajami trzecimi, w tym z Organizacją Współpracy Islamskiej, monitoringu wyborów, działalności monitorującej Agencji Praw Podstawowych oraz działalności Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Wszystkie te punkty, z trudem wynegocjowane w trakcie prac Komisji Spraw Zagranicznych, były powtórnie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej na wniosek lewicy (S&D) w Parlamencie Europejskim.

"Jest to skandaliczne zachowanie europejskiej lewicy. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Całe wspólnoty na Bliskim Wschodzie są zagrożone czystkami religijnymi. Wolność religijna jest kluczowym wymiarem praw człowieka, utrwalonym w traktatach międzynarodowych. Mimo to europejska lewica podważa sens zaangażowania europejskiego w tym obszarze. To skrajne ideologizowanie praw człowieka, które osłabia nasze działania" - oświadczył Konrad Szymański.

Podczas wczorajszej debaty plenarnej reprezentował on grupę konserwatywną (EKR) w Parlamencie Europejskim. Oto treść jego wystąpienia:

Tegoroczne Sprawozdanie w sprawie praw człowieka na świecie w niektórych obszarach jest wyraźnym postępem w porównaniu z poprzednimi dokumentami. Widać to szczególnie w zakresie wolności religijnej.

Wolność religijna należy do niezbywalnego kanonu praw człowieka. Jej fundamentalny charakter jest potwierdzony w Konwencjach ONZ i Rady Europy. Nagminne naruszanie tego prawa, widoczne szczególnie wobec chrześcijan, jest dramatycznym pogwałceniem praw człowieka na świecie. Rok po rozpoczęciu arabskiej wiosny możemy mówić o coraz bardziej realnych zagrożeniach dla całych chrześcijańskich wspólnot na Bliskim Wschodzie. Musimy o tym cały czas przypominać naszym partnerom politycznym w tym regionie. Byłoby tragicznie, gdyby się okazało, że chrześcijanie są pierwszą ofiarą tak upragnionej demokratyzacji.

Trudno nam się zgodzić na krytykę Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Operacja ta grozi kolizją kompetencji sądów w Luksemburgu i Strasburgu. Może to przynieść niekontrolowany rozrost kompetencji europejskich trybunałów.

Raport powinien być pozbawiony odniesień do tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Te zapisy są pretekstem do promocji i finansowania aborcji na świecie, także w krajach, gdzie aborcja jest nielegalna. Jest to olbrzymie nadużycie zaufania obywateli i państw członkowskich, które nigdy Komisji Europejskiej nie dały takich kompetencji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg