Kardynał-robotnik; świadek wierności

W gronie 22 nowych kardynałów szczególne miejsce zajmuje liczący ponad 80 lat zwierzchnik rumuńskich grekokatolików, abp Lucian Mureşan

Już jako młody człowiek pragnął zostać kapłanem. Przeszkodą stała się likwidacja przez reżim komunistyczny w 1948 r. oficjalnych struktur Kościoła greckokatolickiego, istniejącego od 1698 r. Życie abp Mureşana jest niezwykłą i piękną kartą wierności wobec Następcy św. Piotra. Abp Lucian Mureşan (Rumunia), greckokatolicki arcybiskup większy Făgăraş i Alba Iulia. Urodził się 23 maja 1931 w Ferneziu wiosce, która jest obecnie częścią miasta Baia Mare, jako dziesiąty z dwanaściorga dzieci w rodzinie grekokatolickiej. W okresie dyktatury komunistycznej łączył naukę w szkole tapicerskiej z tajnym przygotowaniem do kapłaństwa. W czasie zasadniczej służby wojskowej skierowany został do szkoły oficerów lotnictwa, ale wydalono go, gdy okazało się, że jest grekokatolikiem i wysłano do budowania elektrowni wodnej w Bicaz.

Kontynuuje studium w wyższym seminarium duchownym obrządku łacińskiego, ale w roku akademickim 1958/59 został zmuszony do opuszczenia uczelni, aby uniknąć represji władz wobec innych studentów i władz kościelnych. Znalazł się natychmiast w kręgu osób śledzonych przez osławioną Securitate. Przez rok nie może znaleźć jakiejkolwiek pracy. Przez kolejne dziesięć lat pracował jako robotnik w kamieniołomach. Łączył ją z konspiracyjnym przygotowaniem do kapłaństwa. Mimo przeszkód uzyskał licencjat z teologii, a 19 grudnia 1964 roku został tajnie wyświęcony na kapłana przez biskupa Dragomira, dopiero wypuszczonego z więzienia.

Przez kolejne lata tajnie wykonywał posługę kapłańską jednocześnie pracując zawodowo, najpierw we wspomnianych kamieniołomach, a później w zarządzie utrzymani dróg i mostów, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w czerwcu 1990 roku.

14 marca 1990 Jan Paweł II mianował go biskupem Maramureş z siedzibą w Baia Mare. Sakry biskupiej udzielił mu kardynał Alexandru Todea. 4 lipca 1994 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Făgăraş i Alba Iulia z siedzibą w Blaj. 16 grudnia 2005 Benedykt XVI podniósł archidiecezję do rangi arcybiskupstwa większego, a jego samego do godności arcybiskupa większego. Trzykrotnie - od 1998 do 2001, od 2004-2007 i od 2010 wybierany był na przewodniczącego rumuńskiego episkopatu. Jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej ds. dialogu Kościoła greckokatolickiego z Kościoła prawosławnego. Ze względu na wiek (ponad 80 lat) nie należy on do grona elektorów.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama