Rosja: Cerkiewne lansowanie Putina

Główny kandydat na urząd prezydencki w Federacji Rosyjskiej Władimir Putin spotkał się ze zwierzchnikami tzw. tradycyjnych religii Rosji

Spotkanie odbyło się z inicjatywy patriarchy Cyryla i w jego oficjalnej rezydencji w monasterze św. Daniela w Moskwie.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich religii i tradycyjnych wyznań chrześcijańskich Rosji. Stronę katolicką reprezentował sekretarz generalny episkopatu ks. Igor Kowalewski. Obecny na spotkaniu przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion Ałfiejew podziękował Putinowi za jego troskę o rodaków za granicą oraz wskazał na główne zadanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), jakim jest „pozbieranie Świętej Rusi” i zahamowanie tendencji odśrodkowych, a wsparcie tendencji dośrodkowych na terytorium byłego ZSRR, co umocniłoby autorytet i siłę wpływu Rosji na tym terytorium.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele wspólnot religijnych docenili wkład Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego we wspólnych działaniach natury społecznej i oświatowej. Przedstawiciele wspólnot muzułmańskich postulowali, aby państwo nie mieszało się w proces zjednoczeniowy rosyjskich organizacji muzułmańskich. Władimir Putin poparł postulat włączenia się Cerkwi prawosławnej i, jak się wyraził, stowarzyszeń religijnych w utworzenie społecznej telewizji.

Mimo odżegnywania się, zwłaszcza przez rosyjską Cerkiew, od otwartego poparcia któregokolwiek z kandydatów w marcowych wyborach prezydenckich, wczorajsze spotkanie z Władimirem Putinem jako jednym z kandydatów w istocie okazało się aktem poparcia dla jego kandydatury.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama