Bądźcie dumni ze swego powołania

Bądźcie przykładem, u siebie i za granicą, dynamizmu życia chrześcijańskiego, bądźcie dumni ze swego powołania chrześcijańskiego oraz strzeżcie swego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Taki apel skierował Benedykt XVI do mieszkańców Malty 18 kwietnia na zakończenie swej dwudniowej wizyty w tym wyspiarskim kraju.

Na lotnisku międzynarodowym Luqa koło La Valletty odbyło się uroczyste pożegnanie Ojca Świętego.

Po odegraniu hymnów narodowych Malty i Stolicy Apostolskiej przemówienia wygłosili prezydent wysp Giorgio Abela i Ojciec Święty. W imieniu władz Malty szef państwa podziękował dostojnemu gościowi za odwiedziny wyspy, wyrażając jednocześnie przekonanie, że duchowo pozostanie tam nadal. Wyraził również wdzięczność Ojcu Świętemu za nauczanie, jakie przekazał mieszkańcom Malty, dodając, że były one dla wielu wielką pociechą w codziennych problemach. Na zakończenie życzył Benedyktowi XVI szczęśliwej podróży do Watykanu.

Żegnając się z wyspą papież zachęcił jej mieszkańców do „pielęgnowania głębokiej świadomości ich tożsamości i do przyjęcia obowiązków, które z niej wynikają, zwłaszcza przez wspieranie wartości ewangelicznych, które dostarczają wam jasnej wizji godności ludzkiej oraz wspólnego pochodzenia i przeznaczenie rodzaju ludzkiego”.

Benedykt XVI zaapelował, aby Maltańczycy byli przykładem, „u siebie i za granicą, dynamicznego życia chrześcijańskiego" i aby byli dumni "ze swego powołania chrześcijańskiego”. „Strzeżcie swego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Spoglądajcie z nadzieją w przyszłość, żywiąc głęboki szacunek dla Bożego dzieła stworzenia, szanując życie ludzkie oraz otaczając wielkim szacunkiem małżeństwo i integralność rodziny!” – powiedział Ojciec Święty i dodał po maltańsku: „Bądźcie godnymi synami i córkami św. Pawła”.

Pełny tekst papieskiego przemówienia >>

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg