Benedykt XVI powitał Maltańczyków

Niech Malta broni wartości chrześcijańskich – życzył Benedykt XVI, rozpoczynając 17 kwietnia dwudniową wizytę na Malcie.

W przemówieniu do zgromadzonych na międzynarodowym lotnisku Luqa papież z uznaniem powiedział, że Maltańczycy odgrywają istotną rolę w dyskusjach na temat tożsamości europejskiej, kultury i polityki, i słusznie są dumni z niezastąpionej roli, jaką wiara katolicka odgrywa w rozwoju narodu. Hasłem pielgrzymki są słowa z Dziejów Apostolskich: „Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy”.
Słowa powitania papież rozpoczął w rodzimym języku Maltańczyków: „Cieszę się, że mogę być tutaj z wami!” Słowa te zostały przyjęte brawami.

Zaznaczył, że przybywa jako pielgrzym i jako Następca św. Piotra, aby „umocnić was w wierze” i „wraz z wami modlić się do żywego i prawdziwego Boga, wraz ze wszystkimi świętymi, łącznie z wielkim Apostołem Malty, świętym Pawłem”.

Podziękował prezydentowi kraju George Abeli za powitanie i przygotowanie wizyty. Pozdrowił hierarchów maltańskich: abp. Paula Cremonę, biskupa Mario Grecha i biskupa pomocniczego Annetto Depasquale oraz innych przybyłych tam biskupów.

Ojciec Święty przypomniał, że odwiedza Maltę z okazji 1950. rocznicy przybycia na wyspę św. Pawła Apostoła, które to wydarzenie opisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. „Niektórzy mogą uznać przybycie świętego Pawła na Maltę jako wydarzenie po ludzku nie przewidziane, jako zwykły przypadek w historii. Jednakże oczyma wiary możemy dostrzec tu działanie Bożej Opatrzności” – powiedział Benedykt XVI.

Przypomniał, że Malta znajdowała się „na skrzyżowaniu wielu wielkich wydarzeń i wymiany kulturalnej w historii Europy i Regionu Śródziemnomorskiego aż do naszych czasów” a „wyspy te odegrały kluczową rolę w politycznym, religijnym i kulturowym rozwoju Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”. Wskazał, że ze względu na swe położenie geograficzne wyspy miały ogromne znaczenie strategiczne, także w najnowszych czasach, o czym przypomina "umieszczony na waszej fladze narodowej Krzyż św. Jerzego, dumnie świadczący o wielkiej odwadze waszego narodu w ponurych dniach II wojny światowej". "Podobnie umocnienia, które zajmują tak ważne miejsce w architekturze wyspy, mówią o dawnych walkach, gdy Malta tak bardzo przyczyniła się do obrony chrześcijaństwa na lądzie i na morzu” – mówił Ojciec Święty.

Z uznaniem podkreślił, że Maltańczycy odgrywają istotną rolę w dyskusjach na temat tożsamości, kultury i polityki europejskiej oraz wyraził radość z zaangażowania maltańskiego rządu w szersze projekty humanitarne, zwłaszcza w Afryce. Zwrócił też uwagę, że Malta może wiele wnieść do tak różnych dziedzin, jak: tolerancja, wzajemność, imigracja i innych zagadnień kluczowych dla przyszłości Europy.

Papież wezwał Maltańczyków, aby nadal bronili nierozerwalności małżeństwa „jako instytucji naturalnej a zarazem sakramentalnej oraz prawdziwej istoty rodziny, tak jak to czynią w przypadku świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz należytego poszanowania wolności religijnej, "aby umożliwić prawdziwy integralny rozwój jednostek i społeczeństwa”.

Benedykt XVI zachęcił, aby Malta, która ma bliskie powiązania z Bliskim Wschodem, wykorzystała swe atuty i służyła jako „pomost porozumienia między narodami, kulturami i religiami, otaczającymi Morze Śródziemne”.

Papież wskazał, że Maltańczycy są słusznie dumni z niezastąpionej roli, jaką wiara katolicka odgrywa w rozwoju narodu. „Piękno naszej wiary wyraża się tutaj na różne i uzupełniające się sposoby, przy czym nie na ostatnim miejscu w życiu świętości, która doprowadziła Maltańczyków do ofiarowania samych siebie dla dobra innych” – powiedział i przypomniał św. Jerzego Preczę, którego kanonizował w 2007 r.

Na zakończenie zawierzył Maltańczyków opiece Matki Bożej Ta’ Pinu i wielkiego apostoła Pawła.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg