Benedykt XVI w Bazylice Zwiastowania: Bóg będzie nadal wkraczał w nasze dzieje

Bóg będzie nadal wkraczał w nasze dzieje, działał z mocą stwórczą, tak aby osiągnąć cele, które w ludzkiej rachubie zdają się niemożliwe.

Zapewnił o tym w Nazarecie Benedykt XVI podczas nieszporów z biskupami, kapłanami, członkami zgromadzeń zakonnych i ruchami kościelnymi w Bazylice Zwiastowania 14 maja.

Papież zaznaczył, że Zwiastowanie było potężną interwencją Boga w bieg dziejów. „Cud Wcielenia nieustanne stawia na nas wobec wyzwania, byśmy otwierali nasze poznanie na nieograniczone możliwości przemieniającej mocy Bożej” – zauważył. Podkreślił, że poczęcie Jezusa było nowym aktem Stworzenia. Bóg stwarzając po raz drugi zapytał się Maryi, czy chce uczestniczyć w planie Odkupienia. Odpowiedź reprezentującej ludzkość Matki Boskiej „niech Mi się stanie według twego słowa” rozpoczęła nowy rozdział w historii świata –wyjaśnił Ojciec Święty.

Porównał sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej do okoliczności, w których żyła młoda Dziewica Maryja, prowadząc skromne i ukryte życie w Nazarecie. Zapewnił, że tak jak w jej przypadku, Bóg wejrzy na ich uniżenie. „Miejcie odwagę, by być wiernymi Chrystusowi i pozostać tutaj, na ziemi, którą On uświęcił swoją obecnością” – zaapelował do chrześcijan Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama