Dlaczego Watykan nie podpisał konwencji o niepełnosprawnych

Stolica Apostolska nie podpisała ONZ-owskiej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, broniącej w założeniach ludzi z upośledzeniem fizycznym bądź umysłowym, ponieważ zezwala ona w przypadku płodu zagrożonego kalectwem na aborcję.

Przypomina o tym w wypowiedzi dla agencji informacyjnej episkopatu włoskiego SIR, profesor Międzynarodowego Instytutu Teologii Duszpasterstwa Służby Zdrowia Camilianum w Rzymie, Palma Sgreccia.

Włoska uczona zaznacza, że ONZ-owski dokument odwołuje się do pojęcia „zdrowia seksualnego reprodukcyjnego”, które od Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze w 1994 r. może obejmować również aborcję. Z drugiej strony zawiera szereg elementów pozytywnych, zachęcając do umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnej integracji w społeczeństwie.

W takim ujęciu zwraca się uwagę, że jeśli nawet ktoś nie jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, powinno ono tak zorganizować życie społeczne, edukacyjne i polityczne, aby ludzie niepełnosprawni mogli w nim uczestniczyć. „Niepełnosprawność jest doświadczeniem powszechnym, a każdy człowiek jeśli natrafi na warunki niekorzystne może stać się osobą upośledzoną” – twierdzi prof. Palma Sgreccia.

«« | « | 1 | » | »»