Wywiad prezydenta Włoch dla watykańskich mediów

Po wizycie, którą Benedykt XVI złożył 4 października na Kwirynale, prezydent Włoch udzielił tam wywiadu mediom Stolicy Apostolskiej, którymi są Radio Watykańskie, L'Osservatore Romano i Watykańskie Centrum Telewizyjne. Wersja tekstowa rozmowy ukazała się w numerze watykańskiego dziennika z 11 października.

Przeprowadzili ją: kierownik dziennika radiowego RW Roberto Piermarini i szef serwisu informacji religijnej L’Osservatore Romano, Marco Bellizi. Pytali oni, czy współpraca przedstawicieli nurtu laickiego i katolików jest we Włoszech w pełni realizowana.

„W pełni tak, w tym znaczeniu, że nie ma barier dla tej współpracy i naprawdę w sposób naturalny na przemian jedni i drudzy, ludzie nurtu laickiego i katolicy, zabiegają o ochronę tych wartości – odparł Giorgio Napolitano. – Nie powiedziałbym jednak «w pełni» w tym sensie, jakoby odszukano już i wykorzystano wszystkie możliwości tej współpracy. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Moim zdaniem ta współpraca ma polegać na wzajemnym uznaniu się w zbieżnych wysiłkach zmierzających ku pewnym celom. Chodzi o odrzucenie przemocy, kulturę i praktykę praworządności, odnowę poczucia dobra wspólnego i obowiązków obywatelskich, przypomnienie wartości duchowych, ideowych i moralnych. Trzeba się przeciwstawić takim pokusom, jak pogoń za pieniądzem i tym, co zbyteczne, popisywanie się jako cel sam w sobie, zachłanność i egoizm bez skrupułów. To wszystko wymaga naprawdę ogromnego, wielostronnego wysiłku, który może prowadzić do osiągnięcia tych wielkich wspólnych celów”.

Giorgio Napolitano, który jest weteranem włoskiej partii komunistycznej, przyznał, że chrześcijanie od samego początku wnosili wkład w integrację europejską. Inspirowali się chrześcijańskimi wartościami, takimi jak solidarność. Prezydent mówił też o wkładzie katolików w rozwój Republiki Włoskiej. Nawiązując do aktualnego kryzysu finansowego, podkreślił potrzebę respektowania zasad etycznych w ekonomii. Cytując pojęcie „społecznej gospodarki rynkowej”, użyte w Traktacie z Lizbony, przypomniał, że jej doświadczenie zrodziło się w Niemczech rządzonych przez chrześcijańskich demokratów. Zapytany o możliwość bardziej skutecznej reakcji na falę przemocy w Indiach, stwierdził, że Zachód winien silniej potępić antychrześcijańskie prześladowania w tym kraju. Prezydent Napolitano opowiedział się też za większym zaangażowaniem na rzecz pełnej wolności kultu i dialogu między religiami.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama