Pocieszenie w Piśmie

Franciszek na audiencji generalnej: "Święty Paweł przypomina nam, że wytrwałość i pocieszenie są nam przekazywane w sposób szczególny przez Pisma".

- Wytrwałość i pocieszenie są nam przekazywane w sposób szczególny przez Pisma - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji. Tymi słowami nawiązał do czytanego dzisiaj Listu do Rzymian. 

Ojciec Święty przypomniał, że apostoł Paweł pomaga nam lepiej zrozumieć, na czym polega chrześcijańska nadzieja. Dziś zestawiona jest ona z „wytrwałością” i „pociechą” TŁUMACZENIE: 
„Otóż święty Paweł przypomina nam, że wytrwałość i pocieszenie są nam przekazywane w sposób szczególny przez Pisma. Rzeczywiście słowo Boże przede wszystkim prowadzi nas, byśmy skierowali wzrok ku Jezusowi, aby Go lepiej poznać i upodobnić się do Niego, aby coraz bardziej Go przypominać.” 

Franciszek wyjaśnia też pierwsze słowa Listu do Rzymian. TŁUMACZENIE: 
„Wyrażenie „my, którzy jesteśmy mocni”, może wydawać się aroganckie, ale w logice Ewangelii wiemy, że tak nie jest, co więcej - jest wręcz odwrotnie, bo nasza moc nie pochodzi od nas, ale od Pana. Człowiek doświadczający w swoim życiu wiernej miłości Boga i Jego pocieszenia jest zdolny do bycia rzeczywiście, a wręcz ma obowiązek bycia blisko braci najsłabszych i brania na siebie ich słabości.” 

Jak zaznaczył Ojciec Święty - nigdy nie będziemy w stanie dostatecznie podziękować Bogu za dar Jego słowa, który uobecnia się w Piśmie Świętym. To w nim Ojciec objawia się jako „Bóg wytrwałości i pocieszenia”.

Pozdrawiając podczas środowej audiencji uczestników spotkania dyrektorów włoskiej fundacji Migrantes Franciszek powiedział:

„Zachęcam ich, by kontynuowali zaangażowanie na rzecz przyjmowania i gościnności względem uchodźców i wygnańców, pomagając w ich integracji – biorąc pod uwagę wzajemne prawa i obowiązki tych, którzy przyjmują, oraz tych, którzy są przyjmowani. Nie zapominajmy, że ten problem uchodźców, migrantów jest dzisiaj największą tragedią po drugiej wojnie światowej”.

***

Witam pielgrzymów polskich - mówił Franciszek. - Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jako drogę przemiany wskazuje post, modlitwę i jałmużnę. Zachęca do rachunku sumienia, pokornego przyznania się do przewinień, wyznania grzechów. „Nauczcie się – jak powiedział św. Jan Paweł II – nazywać białe białym, a czarne czarnym; zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem" (26.03.1981 r.). Pełni nadziei w moc Bożego słowa otwórzmy serca na dar Jego miłosierdzia i przebaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

***

W ramach audiencji ogólnej Franciszek spotkał się także z uczestnikami międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wody przez Papieską Radę ds. Kultury. Przypomniał im o konieczności ochrony wody, która jest naszym wspólnym dobrem, oraz podkreślił jej znaczenie kulturowe i religijne.

Szacuje się, że dziś 663 mln ludzi nie ma dostępu do wody pitnej w swoich domach, a 2,4 mld pozbawionych jest odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Każdego roku powoduje to śmierć ponad 300 mln dzieci poniżej 5. roku życia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama