Papież apeluje o zwalczanie narkomanii

Do pochylenia się, aby podnieść i przywrócić do życia tych, którzy popadli w niewolę narkotyków zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek nawiązał do obchodzonego dzisiaj z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Papież przypomniał o destrukcyjnych następstwach narkomanii, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę wysłuchania indywidualnie każdej uzależnionej osoby. Stanowczo potępił działania  handlarzy narkotyków, zaznaczając, że nie wolno deptać w ten sposób ludzkiej godności. Przestrzegł przed liberalizacją ich używania, wskazując na konieczność położenia kresu ich produkcji i handlowi. „Ta plaga, która rodzi przemoc, sieje cierpienie i śmierć, wymaga aktu odwagi ze strony całego społeczeństwa” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zaapelował o zapobieganie narkomanii poprzez promowanie większej sprawiedliwości, wychowywanie ludzi młodych w zakresie wartości budujących życie osobiste i wspólnotowe, towarzyszenie osobom przeżywającym trudności i dawanie nadziei na przyszłość. Przypomniał o zaangażowaniu Kościoła w różnych krajach świata w tej dziedzinie.

Papież zachęcił, by nie być obojętnym w obliczu tragicznej sytuacji uzależnienia od narkotyków milionów ludzi na całym świecie. Zaapelował, by na wzór Chrystusa pochylić się „aby podnieść i przywrócić do życia tych, którzy popadli w niewolę narkotyków”, a także modlić się o nawrócenie handlarzy narkotyków.  „Jako chrześcijanie i wspólnoty kościelne, módlmy się w tej intencji i odnówmy nasze zaangażowanie” – wezwał Ojciec Święty.

Do szczególnej dbałości o dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia narkomanią zachęcił Franciszek również Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Życzę wam, aby rozpoczynające się wakacje były okazją nie tylko do odpoczynku fizycznego, ale także do odnowy duchowej oraz umacniania więzi z Bogiem i bliskimi wam osobami. Ale wakacje są też czasem, gdy wielu młodych ludzi sięga po raz pierwszy po środki odurzające. Niech ten przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii przypomina, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Z serca wam błogosławię.

*

Na następnej stronie publikujemy pełny tekst dzisiejszej papieskie katechezy:

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg