Kościół w świecie 2007 - najważniejsze wydarzenia

Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na podsumowania. Publikujemy więc opracowane przez Katolicką Agencję Informacyjną zestawienie najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie w roku 2007.

Watykan. Największa w historii Kościoła katolickiego beatyfikacja odbyła się 28 października na Placu św. Piotra. Na ołtarze zostało wyniesionych 498 męczenników hiszpańskich, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie wojny domowej w latach 1936-39. Mszy św. przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, portugalski kardynał José Saraiva Martins. Wśród nowych błogosławionych jest dwóch biskupów, 24 księży diecezjalnych, 462 członków i członkiń instytutów życia konsekrowanego, po jednym diakonie, subdiakonie i seminarzyście oraz siedmioro świeckich.

Włochy. Benedykt XVI przebywał 21 października z wizytą duszpasterską w Neapolu. W ciągu dnia papież m.in. odprawił uroczystą Mszę św., odmówił modlitwę "Anioł Pański" oraz spotkał się z przedstawicielami różnych religii, którzy przybyli do tego włoskiego miasta na ekumeniczne i międzyreligijne spotkanie z cyklu "Ludzie i religie" zorganizowane przez Wspólnotę św. Idziego. Podczas Mszy św. papież skrytykował przemoc i działalność neapolitańskiej mafii oraz wezwał do walki przeciwko wszelkim formom przemocy.

W seminarium arcybiskupim Benedykt XVI spotkał się z szefami delegacji biorących udział w międzyreligijnym spotkaniu pokojowym, które odbywało się pod hasłem "Dla świata bez przemocy: religie i kultury w dialogu". "Przy poszanowaniu różnic rozmaitych religii, wszyscy wezwani jesteśmy do tego, aby pracować na rzecz pokoju i pojednania między narodami" - powiedział papież. W spotkaniu wzięli udział m.in. ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, anglikański arcybiskup Canterbury Rowan Williams, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Cyryl i główny rabin Rzymu Riccardo Di Segni,

Jordania/Watykan. List islamskich duchownych i uczonych. Do wspólnych działań na rzecz pokoju i zrozumienia między religiami w liście otwartym do Benedykta XVI i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich zatytułowanym "Słowo wspólne między nami i wami" wezwało 138 teologów i uczonych muzułmańskich. Według autorów tej bezprecedensowej odezwy "stawką jest być może przetrwanie całego świata". Adresatami listu byli papież, liderzy prawosławni, anglikański arcybiskup Canterbury Rowan Williams oraz przywódcy światowych federacji i aliansów Kościołów luterańskich, baptystów, metodystów i ewangelików reformowanych. Zdaniem uczonych islamskich znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia nie może ograniczać się do grzecznego dialogu międzyreligijnego. Pomysłodawcą tej inicjatywy był Instytut Myśli Islamskiej Aal al-Bayt w Ammanie. Od 25 lat jest on zaangażowana w dialog chrześcijańsko-islamski. Benedykt XVI odpowiedział na list 29 listopada i zaprosił delegację jego sygnatariuszy na spotkanie do Watykanu.

LISTOPAD

Węgry. Zakończenie Roku św. Elżbiety. W węgierskiej miejscowości Sárospatak, w której 800 lat temu urodziła się św. Elżbieta, zakończył się na Rok Elżbietański. Eucharystii, sprawowanej w gotyckiej úwiàtyni zamkowej, przewodniczyù prymas Wãgier kard. Péter Erdõ. Przybyli wszyscy biskupi i przedstawiciele wùadz tego kraju. Obecny byù nuncjusz apostolski na Wćgrzech abp Juliusz Janusz. Licznie przybyli wierni z Wćgier, Sùowacji i Siedmiogrodu. "Tajemnicę świętości św. Elżbiety można określić dwoma słowami: przebaczenie i bezinteresowność" - mówił w homilii kardynał-prymas. Podkreślił, że wartości chrześcijańskie, które głosiła przykładem swego życia, jednoczyły i nadal jednoczą wiele narodów Europy, dla których św. Elżbieta jest wspólnym darem. Przez cały rok jubileuszowy na Węgrzech i w Niemczech odbywały się liczne nabożeństwa, pielgrzymki, wystawy, koncerty oraz sesje naukowe, poświęcone życiu i działalności świętej.

Turcja. Delegacji watykańska z kard. Walterem Kasperem wzięła udział w prawosławnych uroczystościach ku czci św. Andrzeja Apostoła w Stambule.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama