Kościół w świecie 2007 - najważniejsze wydarzenia

Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na podsumowania. Publikujemy więc opracowane przez Katolicką Agencję Informacyjną zestawienie najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie w roku 2007.

Irak. W Mosulu zamordowano czterech duchownych chaldejskich. Zostali oni zastrzeleni 3 czerwca na ulicy w jednej z dzielnic Mosulu. Zginęli po Mszy św. odprawionej w parafii pw. Ducha Świętego. Po tragedii zwierzchnik Kościoła chaldejskiego, patriarcha Emanuel III Delly i wszyscy biskupi wydali odezwę, w której nazywali zbrodnię "potwornym aktem skierowanym przeciw Bogu i ludzkości, przeciw braciom, którzy byli wiernymi spokojnymi obywatelami, a jako ludzie Boży zawsze znosili do Boga Wszechmogącego swoje modlitwy i błagania o pokój, bezpieczeństwo i stabilizację w całym Iraku". Za dusze zmarłych modlił się Benedykt XVI.

LIPIEC

Włochy. Benedykt XVI spotkał się 24 lipca z księżmi włoskich diecezji Treviso i Belluno-Feltre. Podczas spotkania poruszano m. in. takie tematy jak duszpasterstwo rozwiedzionych, relacje z imigrantami należącymi do innych religii, moralne wychowanie młodzieży, współodpowiedzialność wszystkich za Kościół, a także kreacjonizm i ewolucjonizm. Przebywający w tamtych stronach na wypoczynku Papież zgodził się powtórzyć "cenne doświadczenie", jakim było w ubiegłym roku spotkanie z duchowieństwem Doliny Aosty. Zgodnie z ustaleniem zadali oni Papieżowi dziesięć pytań. Mówiąc o osobach rozwiedzionych Benedykt XVI podkreślił, że Kościół winien okazać im "bliskość", ażeby mogli "czuć się członkami Kościoła, których kocha Chrystus, chociaż znajdują się w trudnej sytuacji". O ile mogą wystąpić trudności w dialogu "na wielkie tematy wiary", o tyle nie powinno ich być, gdy w grę wchodzą wartości - tak Benedykt XVI odpowiedział na pytanie o relacje katolików z wiernymi innych wyznań i religii, głównie imigrantami muzułmańskimi.

SIERPIEŃ

Francja. 5 sierpnia w 81. roku życia zmarł w Paryżu kard. Aron Jean-Marie Lustiger. Ceremonia pogrzebowa emerytowanego arcybiskupa Paryża odbyła się 10 sierpnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Mszę św. pod przewodnictwem arcybiskupa Paryża, André Vingt-Trois, koncelebrowało niemal 90 kardynałów i biskupów z Francji i innych krajów. Byli wśród nich: kard. Józef Glemp, kard. Franciszek Macharski i abp Józef Życiński, reprezentujący Konferencję Episkopatu Polski. Wśród 5 tys. osób, jakie pomieściła katedra, byli m.in. prezydent Francji Nicolas Sarkozy, premier François Fillon z członkami rządu i były prezydent Polski Lech Wałęsa.

"Nie wstydzimy się naszego smutku po śmierci kard. Lustigera, ale razem z nim mamy nadzieję na zmartwychwstanie - powiedział abp Vingt-Trois. "Jeszcze nie nadszedł czas historyków - stwierdził metropolita Paryża. Jego zdaniem teraz jest czas dziękczynienia Bogu za to, że dał nam swojego świadka, którego czyny były znakami Jego działania. Specjalny wysłannik papieski kard. Paul Poupard odczytał list od Benedykta XVI. Ojciec Święty określił w nim emerytowanego arcybiskupa Paryża mianem wielkiej postaci Kościoła, szanowanej przez wszystkich. Kard. Lustiger spoczął w krypcie arcybiskupów paryskich, znajdującej się pod ołtarzem głównym katedry.

Włochy. 28. Mityng Przyjaźni Między Narodami w Rimini zorganizowany przez ruch "Comunione e Liberazione" przebiegał pod hasłem "Prawda jest przeznaczeniem, ku któremu zmierzamy, dla którego zostaliśmy stworzeni". W dniach 19-25 sierpnia odbyło się prawie 120 różnych imprez: konferencje tematyczne, przedstawienia teatralne, wystawy i rozgrywki sportowe. Eucharystii na rozpoczęcie Mityngu przewodniczył kard. Tarcisio Bertone. W homilii watykański sekretarz stanu odniósł się do hasła tegorocznego spotkania. Mówił o centralnym znaczeniu prawdy w życiu ludzkim. Człowiek ze swej natury szuka prawdy, ponieważ pragnie zrozumieć sens swego życia. W aktualnym kontekście społeczno-kulturalnym prawda często traci swe uniwersalne znaczenie kosztem relatywizmu.

"Wartości, na których zbudowana jest Europa, są czynnikiem łączącym wszystkich jej mieszkańców" - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering do uczestników spotkania. "Chciałbym, aby Unia Europejska jednoczyła nie tylko elity, ale wszystkich obywateli" - stwierdził niemiecki polityk unijny. Wyraził ubolewanie z powodu braku jasnego zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy w preambule do Traktatu Reformującego UE.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama