Kościół w świecie 2007 - najważniejsze wydarzenia

Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na podsumowania. Publikujemy więc opracowane przez Katolicką Agencję Informacyjną zestawienie najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie w roku 2007.

WRZESIEŃ

Włochy. Benedykt XVI w Loreto. Ogólnokrajowe Spotkanie Młodzieży Włoskiej "Agora Młodych Włochów" było głównym celem pielgrzymki Benedykta XVI do Loreto - największego sanktuarium Włoch. Odbyła się ona w dniach 1-2 września. Wieczorne czuwanie modlitewne pierwszego dnia papieskiej wizyty na błoniach Montorso w pobliżu Loreto zgromadziło prawie 400 tys. osób. Na niedzielną Mszę św. wieńczącą spotkanie przybyło pół miliona wiernych, w tym wielu z 32 diecezji środkowych Włoch. Wśród uczestników byli nie tylko Włosi. Przybyli przedstawiciele innych krajów europejskich, w tym kilkuset z Polski, oraz Australii, gospodarza przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Sydney.

"Nie postępujcie drogą pychy, lecz drogą pokory" - apelował do młodych Włochów Benedykt XVI podczas niedzielnej Mszy św. na błoniach Montorso, na które w niedzielne przedpołudnie przybyło pół miliona wiernych. W kazaniu Ojciec Święty przestrzegał młodych, aby "nie słuchali interesownych i przekonywających głosów, które z wielu stron propagują dziś wzory życia oparte na arogancji i przemocy, na apodyktyczności i sukcesie za wszelką cenę, na posiadaniu kosztem bycia". Papież krytycznie odniósł się do środków masowego przekazu i wezwał: Bądźcie czujni! Bądźcie krytyczni! Nie idźcie za falą, wywołaną przez to potężne działanie perswazji".

Austria. Benedykt XVI w Austrii. Pod hasłem "Patrzeć na Chrystusa" odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Głównym jej celem był udział papieża w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego "sanktuarium wielu narodów" w Mariazell. Pielgrzymka zawierała także istotne przesłanie do Europy w formie apelu o poszanowanie chrześcijańskich wartości, jako czynnika fundamentalnego dla jej tożsamości. Papież poddał też analizie główne źródła współczesnego kryzysu zachodniej Europy, definiując jej jako odejście od kryterium prawdy.

Wizyta Benedykta XVI w Austrii obfitowała w liczne apele o "odnowę życia i wiary". Szczególne zadania w tym zakresie powierzył duchownym, wzywając, aby "osoby duchowne przeciwstawiały się rozlicznym przejawom niesprawiedliwości, jawnej bądź ukrytej, jak i szerzącej się pogardzie wobec ludzi". Apelował o odnalezienie sensu chrześcijańskiej miłości. Mówił o miłości, która domaga się ofiary i wymaga "wyjścia z siebie samego". Starał się też na nowo ukazać sens misji kapłańskiej, przypominając, że dzisiejszy człowiek potrzebuje najbardziej "świadectwa nadziei". Zagonionych Europejczyków wzywał do świętowania niedzieli, jako warunku zachowania harmonii duchowej. "Reżyserię" papieskiej pielgrzymki do Austrii przez cały czas jej trwania "przejęło niebo". Przez trzy dni padał prawie nieustannie deszcz. Mimo tej fatalnej aury na spotkania z Benedyktem XVI przybyło więcej pielgrzymów niż się spodziewano: w Mariazell było 33 tys. pielgrzymów, Msza św. w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana zgromadziła 20 tys. osób. Była to jedyna w tym roku podróż papieża do kraju europejskiego i siódma pielgrzymka zagraniczna w czasie jego pontyfikatu.

Rumunia. Pod hasłem "Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy" odbyło się III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w rumuńskim mieście Sybinie (Sibiu). Spotkanie, które odbyło się w dniach 4-9 września z udziałem ok. 2,5 tys. delegatów zorganizowały: Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (KEK). W nadesłanym do Sybinu przesłaniu Benedykt XVI wyraził nadzieję, że spotkanie pomoże chrześcijanom w przezwyciężeniu "zwodniczej samowystarczalności", w przekonaniu, że ich "wspólne korzenie są znacznie głębsze niż podziały". Przewodniczący delegacji polskich katolików bp Tadeusz Pikus powiedział, że uwaga uczestników spotkania skupiała się na treściach Karty Ekumenicznej, podpisanej w 2001 r. przez przewodniczących CCEE i KEK. Proponuje ona konkretne inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy międzykościelnej i przybliżanie widzialnej jedności Kościoła Chrystusowego.

Rozpoczęte w styczniu 2006 r. przygotowania do Zgromadzenia odbywały się w trzech etapach: pierwszy, w Rzymie, na terenie katolickim, rozpoczął "ekumeniczny pochód przez Europę". Jego kolejnymi etapami były inicjatywy lokalne, spotkanie w Wittemberdze, na terenie protestanckim i wreszcie etap w Sybinie, u prawosławnych, który zakończył tę "pielgrzymkę europejską".

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama