Kościół w świecie 2007 - najważniejsze wydarzenia

Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na podsumowania. Publikujemy więc opracowane przez Katolicką Agencję Informacyjną zestawienie najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie w roku 2007.

Nieformalny i bardzo ciepły charakter miało spotkanie Papieża w Guaratingueta, gdzie leczy się 300 młodych uzależnionych od narkotyków. Benedykt XVI uścisnął wielu młodych narkomanów. "Musicie być ambasadorami nadziei!" - apelował do nich papież i przypomniał statystyki, z których wynika, że Brazylia stoi na czele krajów, w których jest największa liczba osób uzależnionych od narkotyków i środków odurzających. Benedykt XVI w mocnych słowach wezwał handlarzy narkotyków, aby "zastanowili się nad złem, jakie wyrządzają rzeszom młodzieży i dorosłych ze wszystkich warstw społecznych". "Bóg rozliczy ich z tego, co zrobili" - zaznaczył i dodał: "Nie można deptać w ten sposób godności człowieka. Wyrządzone zło spotyka się z taką samą naganą, jaką Jezus wyraził wobec tych, co gorszyli «małych», których Bóg sobie upodobał".

Wierzcie w Boga-Miłość a nie w polityczną ideologię, w ruchy społeczne, czy w ustrój społeczny - apelował podczas mszy inaugurującej obrady V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w niedzielę 13 maja. Uczestniczyło w niej 150 tys. wiernych. Wiarę w Boga, który jest Miłością uznał za najcenniejszy skarb kontynentu latynoamerykańskiego. "Właśnie ta wiara uczyniła z Ameryki «Kontynent Nadziei». Nie jakaś ideologia polityczna, nie ruch społeczny, nie ustrój gospodarczy. To wiara w Boga, który jest Miłością, który wcielił się, umarł i zmartwychwstał w Jezusie Chrystusie, jest prawdziwym fundamentem tej nadziei" - mówił.

Brazylia: Obrady V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Celem zebrania, które odbyło się w dniach 13-31 maja w Aparecidzie było wznowienie dzieła ewangelizacyjnego Kościoła na latynoskim kontynencie. Zdaniem abp Roberto Octavio González Nievesa z Portoryko po niedawnym świętowaniu 500-lecia wiary w Chrystusa w tej części świata, "rozpoczyna się druga ewangelizacja, która powinna być niczym nowa wiosna dla Kościoła". Konferencję otwartą 13 maja przez Benedykta XVI, zakończyło odczytanie "Orędzia do ludu Bożego". Wzywa ono wszystkich do rozpoczęcia "wielkiej misji kontynentalnej".

Wśród 266 uczestników spotkania w Aparecidzie byli biskupi, księża, zaproszeni goście, obserwatorzy i eksperci. Pierwsze dni obrad były poświęcone refleksjom przewodniczących konferencji episkopatów krajów Ameryki Łacińskiej oraz przedstawicieli Stolicy Apostolskiej na temat hasła Konferencji: "Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie". Później przez półtora tygodnia trwały dyskusje w 15 grupach roboczych. Poświęcone były temu, w jaki sposób być uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie oraz wypracować propozycje duszpasterskie. 30 maja została przyjęta w głosowaniu ostateczna wersja dokumentu końcowego, liczącego prawie 100 stron. 11 czerwca został on przedstawiony do zatwierdzenia Benedyktowi XVI i opublikowany w lipcu br.

CZERWIEC

Niemcy. Kościoły wobec szczytu G-8. Jeszcze nigdy Kościoły chrześcijańskie nie były tak aktywne podczas obrad szczytu najbardziej uprzemysłowionych państw świata G-8, który odbył się w dniach 6-8 czerwca w Heiligendamm. "Szczyt najbardziej rozwiniętych krajów świata oraz Rosji musi przejąć rolę moralnego przewodnika" - powiedział kard. Karl Lehmann w przededniu otwarcia obrad. Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich zaznaczył, że potrzebne jest większe zaangażowanie na rzecz Afryki oraz zrealizowanie "milenijnych celów rozwoju, które mają być osiągnięte do 2015 roku. Są wśród nich zmniejszenie o połowę ubóstwa na świecie, a także zaoewnienie podstawowego wykształcenia, lepszego dostępu do pitnej wody oraz do ochrony zdrowia dla wszystkich ludzi. Również przewodniczący ewangelickiego zjazdu - Kirchentagu, odbywającego się w Kolonii, Reinhard Höppner zaapelował do uczestników szczytu G-8, aby nie stawiali na taki rozwój, który zagraża godności człowieka. "+Nie pozwólcie, aby pieniądze rządziły światem zamiast racji politycznej" - wezwał Höppner.

Filipiny: Uprowadzenie włoskiego kapłana. Ks. Giancarlo Bossi został uprowadzony 10 czerwca przez uzbrojonych mężczyzn w południowej części kraju, gdzie działa wiele islamskich ugrupowań separatystycznych. Misjonarza zatrzymała ok. 10-osobowa grupa, zmuszając go do wyjścia z łódki, którą płynął w pobliżu wioski Bulawan na południu wyspy Mindanao. Ks. Bossi został uwolniony 20 lipca po 39 dniach przebywania w rękach porywaczy. Włoskiego misjonarza udało się odnaleźć głównie dzięki działaniom filipińskiej policji, która nawiązała bezpośredni kontakt z porywaczami.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama