Kościół w świecie 2007 - najważniejsze wydarzenia

Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na podsumowania. Publikujemy więc opracowane przez Katolicką Agencję Informacyjną zestawienie najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie w roku 2007.

Przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper podkreślił w swoim wystąpieniu, że ruch ekumeniczny stawia sobie za cel doprowadzenie do wspólnego wyznawania przez wszystkich chrześcijan wiary w jednego Boga, uznawania jednego chrztu i zgromadzenia się w jednym Kościele. Dokonuje się to na fundamencie wiary w Trójcę Świętą i Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Bez tej podstawy ekumenizm byłby budowaniem na piasku.

Natomiast ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I wskazał, że światło Chrystusa będzie świecić wszystkim mieszkańcom Europy, jeśli oprze się ona na swoim duchowym dziedzictwie, nie ograniczając swej integracji wyłącznie do dziedziny polityki, gospodarki i kultury.

Zambia. W szpitalu w Lusace zmarł 28 września kard. Adam Kozłowiecki, od ponad 60 lat misjonarz w Zambii. Miał 96 lat. Na wieść o śmierci polskiego kardynała, który w latach 1959-69 był pierwszym metropolitą Lusaki, Benedykt XVI przesłał telegram kondolencyjny. Z wdzięcznością przypomniał w nim gorliwą i bezinteresowną posługę biskupią i pracę misyjną zmarłego, a szczególnie jego niezłomne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii. Kard. Kozłowiecki został pochowany 5 października przy nowej katedrze Dzieciątka Jezus w Lusace.

PAŹDZIERNIK

Włochy. Obradowała Międzynarodowa Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. Dziesiąte spotkanie odbyło się w Rawennie w dniach 8-15 października. "Posiedzenie przebiegało w duchu przyjaźni i pełnej zaufania współpracy" - napisano w komunikacje końcowym. Bez komentarza natomiast odnotowano opuszczenie obrad przez delegację Patriarchatu Moskiewskiego z powodu obecności duchownych nie uznawanego przez Rosyjski Kościół Prawosławny, Estońskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego (EAKP). Obradom współprzewodniczyli kard. Walter Kasper oraz metropolita Pergamonu, Ioannis, reprezentujący patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu. Na zakończenie obrad przyjęto wspólny dokument o "eklezjologicznych i prawno-kościelnych konsekwencjach sakramentalnej natury Kościoła". Zdaniem Komisji stanie się on "solidną bazą" dla przyszłych jej prac. Ustalono, że tematem następnego spotkania będzie "rola biskupa Rzymu we wspólnocie Kościoła w pierwszym tysiącleciu".

Portugalia. Obchody 90. rocznicy objawień fatimskich. Rozpoczęły się one w maju i zakończyły 13 października. Podczas październikowych uroczystości watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone zaapelował do wszystkich chrześcijan o sprzeciw wobec "pragnienia władców tego świata narzucenia chrześcijanom milczenia, i powoływanie się przy tym na «otwartość» współczesnych społeczeństw". W ramach obchodów rocznicy objawień konsekrowano nowy kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Jako kamień węgielny nowego kościoła Jan Paweł II ofiarował fragment skały z grobu św. Piotra. Umieszczono go przed głównym ołtarzem nowej świątyni, aby świadczył o miłości Portugalczyków do Eucharystii, Maryi i Papieża. Wcześniej odbył się kongres teologiczno-duszpasterski "Fatima dla XXI wieku".

Natomiast 13 maja uroczystościom inaugurującym jubileusz przewodniczył kard. Angelo Sodano. "Europa musi ponownie znaleźć miejsce dla wiary w centrum swoich społeczeństw" - powiedział wtedy b. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Zebranym w Fatimie pielgrzymom przekazał błogosławieństwo Benedykta XVI. W obchodach uczestniczyła rekordowa liczba wiernych i była największa od dnia wizyty w sanktuarium papieża Jana Pawła II w 2000 r. Do Fatimy przyjechało co najmniej pół miliona pielgrzymów z Portugalii i z 26 krajów świata.

Rzym. Beatyfikacja matki Celiny Borzęckiej. Mszę św. beatyfikacyjną odprawiono 27 października w bazylice św. Jana na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu. Beatyfikacji założycielki zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek dokonał w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Jose Saraiva Martins. W uroczystościach wzięli udział metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz licznie zgromadzeni wierni z diecezji bielsko-żywieckiej. W kazaniu, obficie cytując pisma matki Borzęckiej, kardynał Saraiva Martins podkreślił, że "błogosławiona Celina starała się tak wychowywać swoje córki, aby pokora wobec Boga była jedynym punktem odniesienia dla ich życia, dla ich wzrastania w świętości".

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama