Benedykt XVI: Potrzeba współpracy z grekokatolikami

Potrzebę bliższej współpracy hierarchii obu obrządków na Ukrainie podkreślił Papież, przyjmując tamtejszych biskupów łacińskich, którzy rozpoczęli 24 września wizytę ad limina Apostolorum (24-30 września).

Benedykt XVI przyjął w Castelgandolfo na audiencjach prywatnych metropolitę lwowskiego kard. Mariana Jaworskiego, jego koadiutora arcybiskupa nominata Mieczysława Mokrzyckiego oraz 8 innych biskupów z diecezji lwowskiej, kamieniecko-podolskiej, charkowsko-zaporoskiej i kijowsko-żytomierskiej. Następnie spotkał się z całą konferencją łacińskiego episkopatu Ukrainy, której towarzyszyli też zaproszeni przez Ojca Świętego ukraińscy biskupi greckokatoliccy. Wskazał on, że w różnorodności swych obrządków i tradycji Kościół katolicki jest jeden i głosi wszystkim ludziom tego samego Pana Jezusa. Tylko dzięki jedności z Chrystusem duszpasterze i wierni staną się wszędzie znakiem Jego miłości, pokoju i zgody.

„Jestem pewny, że kiedy będziecie ożywieni tym duchem, nie będzie wam trudno, czcigodni i drodzy bracia, wzmóc serdeczną współpracę między biskupami łacińskimi i greckokatolickimi dla dobra całego ludu chrześcijańskiego – mówił Papież. Pozwoli wam to koordynować programy duszpasterskie i działalność apostolską. Będziecie dawali zawsze świadectwo kościelnej komunii, która jest też niezbędnym warunkiem dialogu ekumenicznego z naszymi braćmi prawosławnymi i z innymi Kościołami. W szczególności niech mi będzie wolno podsunąć wam pod rozwagę propozycję, by przynajmniej raz do roku biskupi obrządku łacińskiego i greckokatolickiego zbierali się wspólnie dla uzgodnienia działań celem coraz bardziej harmonijnej i skutecznej akcji duszpasterskiej. Jestem przekonany, że braterska współpraca pasterzy będzie dla wszystkich zachętą i pobudką do wzrastania w jedności i apostolskim entuzjazmie. Sprzyjać też będzie owocnemu dialogowi ekumenicznemu”.

Rzymskokatolickie struktury hierarchiczne na dzisiejszej Ukrainie zaczęły powstawać już w XIV wieku. Natomiast Cerkiew greckokatolicka wywodzi się z unii brzeskiej, zawartej przez prawosławnych ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej u schyłku XVI stulecia. W okresie sowieckim katolicy obu obrządków zostali pozbawieni hierarchii i doznali ciężkich, krwawych prześladowań. Większość świątyń łacińskich zamknięto, a wszystkie bizantyjskie przekazano prawosławnym. Cerkiew greckokatolicka działała tylko w strukturach podziemnych. Liczbę jej wiernych szacuje się obecnie na ponad 5 mln i jest to największy katolicki Kościół obrządku wschodniego. Dopiero po roku 1989 mógł on wyjść z podziemia. Jan Paweł II zatwierdził wówczas tajnie wyświęconych biskupów greckokatolickich i odnowił hierarchię łacińską na Ukrainie. Niestety do dziś dochodzi tam do napięć między obu katolickimi Kościołami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama