Budować mosty tam, gdzie wznosi się mury ze strachu przed innymi

Do rozwijania kultury miłosierdzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi zachęcił Ojciec Święty przedstawicieli obchodzącej 50 rocznicę istnienia Katolickiej Delegacji na rzecz Współpracy (Délégation Catholique pour la Coopération) – francuskiej katolickiej pozarządowej organizacji wolontariatu międzynarodowego. „Potrzebujemy braterstwa, budowania mostów w świecie, w którym wznoszone są mury z obawy przed innymi” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił znaczenie współpracy między Kościołami lokalnymi i między narodami w zwalczaniu ubóstwa, podejmując działania na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyraził uznanie dla tej katolickiej pozarządowej organizacji wolontariatu międzynarodowego także za jej działania na rzecz nawrócenia ekologicznego, uznającego wzniosłą godność każdej osoby, jej kreatywności oraz jej zdolność do poszukiwania i krzewienia dobra wspólnego. Papież wezwał także do krzewienia takiej kultury, w której nikt nie będzie patrzył na drugiego obojętnie:

„Nie lękajcie się przemierzać dróg braterstwa i budować mosty między ludźmi i między narodami, w świecie, gdzie nadal wznoszonych jest wiele murów z obawy przed innymi. Poprzez wasze inicjatywy, wasze plany i działania czynicie widzialnym Kościół ubogi z ubogimi i dla ubogich, Kościół wychodzący, który staje się z bliźnim osób cierpiących, odczuwających brak bezpieczeństwa, usuniętych na margines i wykluczonych” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, że prawdziwy rozwój musi dążyć do promocji każdego człowieka i całego człowieka. Zaapelował także o globalizację solidarności, która powinna pozwolić wszystkim narodom, aby stały się twórcami swego losu. Zaznaczył, że solidarność nie może ograniczać się jedynie do sporadycznych aktów wspaniałomyślności. Trzeba stworzyć nową mentalność, która myślała by w kategoriach wspólnoty, priorytetu życia wszystkich ludzi wobec przywłaszczenia sobie dóbr przez małą grupę osób. 

Papież zachęcił też Katolicką Delegację na rzecz Współpracy, aby służyła Kościołowi, który pozwala każdemu rozpoznać zadziwiającą bliskość Boga, angażując się na rzecz dobra wszystkich oraz ochrony naszego wspólnego domu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama