Już nie „katolicki” i „papieski”

Stolica Apostolska postanowiła odebrać Papieskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu Peru prawo do używania w swej nazwie tytułów „katolicki” i „papieski”. Dekret w tej sprawie na mocy specjalnego mandatu Ojca Świętego wydał watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone.

Informując o tej decyzji Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przypomniało, że peruwiańska uczelnia powstała w 1917 r., zaś status katolickiego uniwersytetu papieskiego uzyskała w 1942 r. Niestety od 1967 r. dokonywano jednostronnych zmian statutu z poważnym uszczerbkiem dla interesu Kościoła. Od 1990 r. Watykan wielokrotnie zabiegał, by peruwiańska uczelnia dostosowała swoje statuty do Konstytucji Apostolskiej Ex Corde Ecclesiae – regulującej działalność uniwersytetów katolickich na całym świecie. Ostatnią próbą rozwiązania konfliktu była wizytacja kanoniczna, którą w grudniu ub. roku przeprowadził prymas Węgier, kard. Peter Erdö oraz audiencja, której rektorowi uczelni w lutym b.r. udzielił watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej powołuje się ponadto na dwa listy skierowane przez rektora na ręce kard. Bertone, w których wyraził on niemożliwość wypełnienia żądań Watykanu i uzależniał modyfikację statutów od zrezygnowania przez archidiecezję w Limie z kontroli zarządzania dobrami uniwersytetu. W komunikacie przypomniano, że prawo archidiecezji w Limie do zarządzania dobrami uczelni potwierdziły kilkakrotnie orzeczenia peruwiańskich trybunałów cywilnych. „W obliczu takiej postawy Uniwersytetu, potwierdzonej także innymi faktami, Stolica Apostolska zmuszona jest do podjęcia wypomnianej decyzji, podkreślając jednocześnie obowiązek Uniwersytetu podporządkowania się ustawodawstwu kanonicznemu” – czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego. Jednocześnie stwierdzono w nim, że Stolica Apostolska będzie nadal śledziła ewolucję sytuacji uczelni, wyrażając życzenie, aby jak najszybciej jej kompetentne władze przemyślały na nowo swoje stanowisko i możliwe było zweryfikowanie obecnej decyzji. „Odnowa, jakiej domaga się Stolica Apostolska uczyni Uniwersytet bardziej zdolnym do odpowiedzi na zadanie niesienia orędzia Chrystusa człowiekowi, społeczeństwu oraz wnoszenia go w różne kultury, zgodnie z misją Kościoła w świecie” – czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego.

Komentujące tę decyzję na łamach portalu vaticaninsider Andrés Beltramo Alvarez zauważa, że od lat Papieski Uniwersytet Katolicki Peru upowszechniał nauczanie sprzeczne z Magisterium Kościoła w imię „wolności poszukiwań naukowych”, co doprowadziło z kolei do konfliktów z archidiecezją w Limie, której arcybiskup na mocy prawa jest jej wielkim kanclerzem i odpowiada za katolicką tożsamość uczelni. W wyniku działań Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wskazano na punkty w których konieczne są zmiany statutów uczelni i wyznaczono datę przysłania poprawionych statutów. Termin ten upłynął 8 kwietnia b.r. Drastyczna decyzja pozbawiająca peruwiańską uczelnię tytułów „katolicki” i „papieski” jest pierwszą w dziejach, wynikającą jednak z uprawnień Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie oczekuje się, że archidiecezja w Limie niebawem utworzy nowy uniwersytet, zgodny z normami obowiązującymi uczelnie katolickie na całym świecie.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PERU, UNIWERSYTET

Reklama

Reklama