Powstało greckokatolickie Forum Młodych Chrześcijan

Wspólnoty młodych grekokatolików na Ukrainie chcą wspólnie działać.

Towarzyszenie młodzieży w znalezieniu swego miejsca w Kościele, koordynacja wysiłków licznych organizacji młodzieżowych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i pomoc w stawianiu czoła wyzwaniom współczesności – takie cele stawia sobie nowo powstałe Forum Młodych Chrześcijan UKGK. Do jego stworzenia wydelegowali swoich rówieśników młodzi grekokatolicy z archieparchii lwowskiej i tarnopolsko-zborowskiej oraz eparchii samborsko-drohobyckiej.

Po przeanalizowaniu doświadczeń członków różnych wspólnot, koordynatorzy wskazali na „niewystarczającą współpracę między chrześcijańskimi wspólnotami młodzieżowymi, bark informacji i małe zainteresowanie dla ich działalności, jak również ubóstwo środków niezbędnych do ich rozwoju duchowego i społecznego”.

Forum zaprosiło młodych na Festiwal Kultury Etnicznej i Współczesnej, który odbędzie się 19 maja w Wiśniewie pod Kijowem. Można tam będzie się zapisać do nowej organizacji.

Natomiast w dniach 14-15 lipca Forum zaprasza na tradycyjną wszechukraińską pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego z Zarwanicy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama