Ukraina: Apel o miłość dla inaczej myślących

Kijowsko-halicki arcybiskup większy zachęca do wiary w moc Chrystusowego zmartwychwstania.

„Jeszcze w niedawnej przeszłości naszą Cerkiew i nasz naród katowano i krzyżowano, składano przeciw nam fałszywe świadectwa, strzelano do nas i zamykano nas w więzieniach. Jednak to wszystko przeżyliśmy i, dziękować Bogu, odrodziliśmy się do nowego życia wspólnoty uczniów Chrystusa – pisze zwierzchnik ukraińskich grekokatolików w liście do wiernych na Wielkanoc. – Teraz znowu grożą nam użyciem broni, podziałem kraju i odbieraniem świątyń”.

„Jednak Chrystus jest dzisiaj z nami – czytamy w wielkanocnym przesłaniu abp. Światosława Szewczuka. – Nasze boleści przyjmuje On tak, jakby to Jego samego raniono. To Jego znieważano, bijąc młodzież na Majdanie. To Jego czyniono nędzarzem, gdy skorumpowana władza rozkradała dobra narodu. To Jego niesprawiedliwie sądzono, wystawiano nagim na mróz i katowano”. Kijowsko-halicki arcybiskup większy zachęca do wiary w moc Chrystusowego zmartwychwstania. „Nie mamy pewniejszej pomocy ani w międzynarodowej dyplomacji, ani w siłach wojskowych czy ludzkich porozumieniach, które gotowe są wycenić na 30 srebrników Kogoś, kto nie ma ceny. W swoim zmartwychwstaniu Chrystus mocą Ducha Świętego czyni jednym ludem tych, którzy niegdyś przeciwstawiali się sobie nawzajem”. Abp Szewczuk wzywa ukraińskich grekokatolików: „Miłujmy każdego, kto jest blisko nas w naszych wioskach i miastach, na całej naszej ziemi. Uczmy się szanować i kochać każdego, kto się od nas różni, kto myśli inaczej, ma inne zwyczaje czy mówi innym językiem”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama