Młodzi wierzą, ale mniej praktykują

Prof. Koseła krytycznie o rządowym raporcie dot. polskiej młodzieży

Prof. Krzysztof Koseła krytycznie odnosi się do rządowego raportu dotyczącego polskiej młodzieży. Mówił o tym podczas obrad Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które trwają (10-12 lutego) w Ośrodku Charytatywno-Edukacyjnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów Radomskich.

Socjolog Uniwersytetu Warszawskiego zrezygnował z prac komisji w trakcie przygotowania dokumentu. Jego zdaniem oprócz pozytywnych stron (pokazanie sytuacji młodych roczników w aspekcie bezrobocia, ukazanie specyfiki polskiej obyczajowości), dokument zawiera również niepokojące informacje. Raport promuje ideę wspólnoty młodych, której źródła powinny tkwić w etosie liberalizmu, wychowaniu do pluralizmu, odmienności i tolerancji.

W trakcie spotkania prof. Koseła wiele uwagi poświęcił współczesnemu obrazowi młodzieży. Poinformował, że według badań od 1985 roku nie zmienia się deklaracja młodzieży co do wiary. Jednak niepokojące są spadkowe tendencje uczestniczenia w praktykach religijnych. Z danych CBOS wynika, że wśród dorosłych odsetek ten w latach 1992-2009 praktycznie jest stały i wynosi od 50 do 60 procent, jednak wśród młodych następuje ciągły spadek.

W spotkaniu uczestniczą delegaci polskich diecezji oraz ruchów i wspólnot, które jako szczególny charyzmat posługi obrały pracę z młodzieżą. Obradom przewodniczy bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Ustalono m.in., że jednym z zadań w Roku Wiary ma być większa aktywność ewangelizacyjna młodych na portalach społecznościowych.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| MŁODZIEŻ, WIARA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama