Trzeba szybko i sprawiedliwie rozpatrywać zarzuty

Na konieczność szybkiego i sprawiedliwego rozpatrywania zarzutów o nadużycia seksualne wskazał Benedykt XVI podczas spotkania w Domu dla osób starszych pw. św. Piotra z osobami reprezentującymi pracowników i wolontariuszy odpowiedzialnych za ochronę dzieci w środowiskach kościelnych.

Poniżej pełna treść papieskiego przemówienia:

Pozdrowienie dla osób zaangażowanych w ochronę dzieci, Londyn, Dom Świętego Piotra, 18 września 2010

Drodzy przyjaciele!

Cieszę się, że mogę was pozdrowić – osoby reprezentujące wielu pracowników i wolontariuszy odpowiedzialnych za ochronę dzieci w środowiskach kościelnych. Kościół ma długą tradycję troski o dzieci, począwszy od najmłodszych lat aż do wieku dorosłego, idąc za poruszającym serca przykładem Chrystusa, który błogosławił dzieci, które mu przynoszono i który nauczył swych uczniów, że do takich jak one należy królestwo niebieskie (por. Mk 10, 13-16).

Wasza praca, prowadzona w ramach zaleceń przedstawionych po raz pierwszy w raporcie komisji Nolana, a następnie przez komisję Cumberlege, wniosła istotny wkład w promowanie bezpiecznego środowiska dla ludzi młodych. Pomaga ona zapewnić, aby wprowadzone środki zapobiegawcze były skuteczne, żeby były bacznie przestrzegane, a wszelkie zarzuty o nadużycia były rozpatrywane szybko i sprawiedliwie. Pozwólcie, że podziękuję w imieniu wielu dzieci, którym służycie oraz ich rodziców za dobrą pracę, którą wykonaliście i nadal w tej dziedzinie wykonujecie.

Godny ubolewania jest fakt, że w tak wyraźnym kontraście do długiej tradycji opieki Kościoła nad dziećmi, doznały one nadużyć i złego traktowania z rąk niektórych księży i zakonników. Wszyscy staliśmy się bardziej świadomi konieczności ochrony dzieci, a wy jesteście ważnym elementem szeroko zakrojonej reakcji Kościoła na ten problem. Chociaż nigdy nie ma powodów do samozadowolenia, trzeba udzielić kredytu zaufania tam, gdzie się on należy: trzeba uznać wysiłki Kościoła w tym kraju, a także gdzie indziej, zwłaszcza w ciągu ostatnich dziesięciu lat, dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz okazywania im pod każdym względem szacunku w miarę dorastania do dojrzałości. Modlę się, aby wasza wielkoduszna służba przyczyniła się do wzmocnienia atmosfery zaufania i odnowionego zaangażowania na rzecz dobra dzieci, które są tak cennym darem Boga.

Niech Bóg da pomyślny rozwój waszej pracy i niech obdarzy was wszystkich swym błogosławieństwem.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama