Główną siłą jest miłość

W trzecim dniu swej wizyty w Portugalii Benedykt XVI spotkał się 13 maja w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Fatimie z przedstawicielami duszpasterstwa społecznego. W czasie spotkania pobłogosławił kamień węgielny pod budowę ośrodka charytatywnego, który powstanie w tym mieście.

Spotkanie miało charakter liturgii Słowa. W imieniu zebranych papieża powitał bp Carlos Moreira Azevedo, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Społecznego Portugalskiej Konferencji Biskupiej. Przedstawił obecnych jako tych, którzy w różnych formach wcielają w życie "logikę daru", służą najbardziej potrzebującym, chorym, migrantom, ludziom opuszczonym, walczą w obronie praw człowieka, o pokój i ochronę środowiska. To ich zaangażowanie wynika ze świadomości skutków przyjętego chrztu i służebnego wymiaru całego Kościoła. W obecności Następcy Piotra chcą oni odnowić swoją wolność wewnętrzną, aby coraz bardziej być "żywym wyrazem miłosierdzia naszego Boga" - podkreślił przewodniczący Komisji.

Podziękował papieżowi za to, że w krytycznym momencie dziejów ludzkości, związanym z niepewnością co do przyszłości, w sposób jasny ukazuje "publiczny i polityczny wymiar miłości" i to, że poszukiwanie prawdy, której współpracownikami wszyscy jesteśmy, powinno być oparte na miłości.

Następnie Ojciec Święty wygłosił kazanie, w którym poruszył różne elementy społecznego posługiwania i zaangażowania Kościoła w Portugalii. Wyraził radość ze spotkania w tym „błogosławionym miejscu, które Bóg sobie obrał, aby przypomnieć ludzkości, przez Maryję, swoje plany miłości miłosiernej”. Wskazał na obecny kryzys społeczno-gospodarczy, kulturowy i duchowy i przypomniał, że jedną z propozycji jego pokonania jest społeczna nauka Kościoła, której „główną siłą i zasadą jest miłość”. W nauce tej chodzi nie o zwykłe poznanie intelektualne, ale „o mądrość, która nadaje smak i piękno oraz twórczy charakter drogom poznawczym i sprawczym, zmierzającym do rozwiązania tego tak szerokiego i złożonego kryzysu” - podkreślił papież.

Powołując się na swoją encyklikę „Deus caritas est” przypomniał, że „diakonia miłości w swym wymiarze społecznym i politycznym jest właściwa wiernym świeckim, powołanym do krzewienia harmonijnego rozwoju dobra wspólnego, sprawiedliwości i właściwego kształtowania życia społecznego”. Zaapelował o przyciągnięcie do tej płaszczyzny duszpasterstwa nowych działaczy świeckich, co z pewnością będzie wymagało specjalnej troski duszpasterzy, myślących o przyszłości.

Mówiąc o trudnościach, związanych z pogodzeniem życia duchowego i działalności apostolskiej, Ojciec Święty zaznaczył, że „nacisk panującej kultury, która uporczywie prezentuje styl życia oparty na prawie silniejszego, na łatwym i kuszącym zysku, kończy się wywieraniem wpływu na nasze myślenie, plany i perspektywy naszej służby, grożąc ogołoceniem jej z tej motywacji wiary i chrześcijańskiej nadziei, które ją zrodziły”.

Papież podkreślił, że instytucje Kościoła katolickiego, służące dobru wspólnemu, muszą zachowywać wyraźną tożsamość chrześcijańską i w swej działalności charytatywnej powinny być autonomiczne i niezależne od polityki i ideologii. Wskazał także na konieczność uzupełniania działalności pomocowej, edukacyjnej i charytatywnej „projektami promującymi istotę ludzką, w dążeniu do powszechnego braterstwa”. „Tu mieszczą się pilne wysiłki chrześcijan na rzecz obrony praw człowieka, zwracające uwagę na pełnię osoby ludzkiej w jej różnych wymiarach” - powiedział Benedykt XVI.

Wyraził uznanie dla inicjatyw społecznych i duszpasterskich, które „starają się zwalczać mechanizmy społeczno-gospodarcze i kulturowe prowadzące do aborcji”. „Inicjatywy mające na celu ochronę podstawowych i pierwszorzędnych wartości życia od poczęcia, rodziny, opartej na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety pomagają znaleźć odpowiedź na niektóre z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych wyzwań, stojących dziś przed dobrem wspólnym” – powiedział papież.

Po homilii Benedykt XVI pobłogosławił kamień węgielny pod budowę Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI (Jednostka Stałej Opieki im. Benedykta XVI), którą Unia Organizacji Charytatywnych Portugalii zbuduje w
Fatimie.

W czasie spotkania śpiewała Grupa Figo Maduro, złożona z matki i czwórki jej dzieci. Zespół ten śpiewał już 12 maja 2000 r. podczas powitania Jana Pawła II na lotnisku wojskowym Figo Maduro, od którego przyjął swą nazwę.

Przed opuszczeniem świątyni Ojciec Święty przywitał się z 15 liderami duszpasterstwa społecznego, m.in. z przewodniczącym portugalskiej Caritas, Krajowej Konfederacji Instytucji Solidarności i Unii Organizacji
Charytatywnych. Żegnał go śpiew "Ave Maria", oklaski i okrzyki po portugalsku: "Niech żyje papież!".

Z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej papież wrócił papamobilem do Domu Rekolekcyjnego Matki Bożej Karmelu, gdzie o 18.45 czasu miejscowego rozpocznie się spotkanie z biskupami Portugalii, do których wygłosi przemówienie. Będzie to ostatnia publiczna wypowiedź Ojca Świętego i ostatni punkt programu jego pobytu w tym mieście.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg