Akt zawierzenia i poświęcenia kapłanów w Fatimie

Na zakończenie nieszporów z udziałem duchowieństwa, osób zakonnych, seminarzystów i diakonów w kościele Trójcy Przenajświętszej 12 maja w Fatimie Benedykt XVI zawierzył kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież prosił, aby Matka Boża wyjednała dla nich u swego Syna dar przemiany w Chrystusie i pomogła im wytrwać ich w czystości.

Oto polski tekst tej modlitwy:

Matko Niepokalana,
w tym miejscu łaski,
zwołani przez miłość Twego Syna Jezusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
my, synowie w Synu i Jego kapłani,
poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu,
aby pełnić wiernie wolę Ojca.

Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa
nie możemy uczynić niczego dobrego (por. J 15, 5)
i że tylko przez Niego, z Nim i w Nim
będziemy dla świata
narzędziami zbawienia.

Oblubienico Ducha Świętego,
wyjednaj nam nieoceniony dar
przemiany w Chrystusie.
Przez tę samą potęgę Ducha, który –
osłaniając Cię swoim cieniem,
uczynił Cię Matką Zbawiciela –
pomóż nam, aby Chrystus, Twój Syn,
narodził się także w nas.
I aby w ten sposób Kościół
mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów,
przemienionych łaską Tego,
który czyni nowymi wszystkie rzeczy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg