Ecclesia in Oceania

Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II - Tłum. Wojciech Kluj OMI (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych)

Od tłumacza
Obecne tłumaczenie zostało oparte na oficjalnej wersji adhortacji zawartej w Acta Apostolicae Sedes, czyli w języku angielskim. W innych watykańskich wersjach tłumaczeń tego dokumentu występują drobne różnice w przypisach. Dwa miejsca różniące wersję oficjalną od innych tłumaczeń w niniejszym tekście zaznaczano jako [*] i [**]:

[*] (w numerze 9) – w tym miejscu istnieje przypis w wersjach francuskiej, włoskiej i portugalskiej o treści: 29 listopada 1998.
[**] (w numerze 48) – w tym miejscu w wersji francuskiej istnieje przypis o treści: Por. Propositio 29.
W wersji włoskiej brakuje przypisów z wersji angielskiej nr 41 i 56. Razem więc wersja angielska ma 178 przypisów, wersja francuska – 180, portugalska – 179 a włoska 177. Skróty nazw i dokumentów w przypisach stosowano na wzór watykańskich wydań tłumaczeń na język polski.

WSTĘP :.

ROZDZIAŁ I. JEZUS CHRYSTUS I LUDY OCEANII :.

OSOBA JEZUSA :.

Powołanie :.

Ukazując Jezusa Chrystusa :.
Jezus Chrystus: Pasterz, Prorok i Kapłan :.


LUDY OCEANII :.
Miejsce i czas :.

Misja i kultury :.

SPECJALNE ZGROMADZENIE SYNODU :.
Temat :.

Doświadczenie :.

ROZDZIAŁ II. KROCZĄC DROGĄ JEZUSA CHRYSTUSA W OCEANII :.

KOŚCIÓŁ JAKO COMMUNIO :.

Tajemnica i dar :.

Kościół partykularny i powszechny :.
Wzajemne wzbogacenie :.

KOMUNIA I MISJA :.
Wezwanie do misji :.

Wyzywania :.
Kościół uczestnictwa :.

EWANGELIA I KULTURA :.
Inkulturacja :.

Sytuacja obecna :.

ROZDZIAŁ III. GŁOSZĄC PRAWDĘ JEZUSA CHRYSTUSA W OCEANII:.

NOWA EWANGELIZACJA :.
Ewangelizacja w Oceanii :.

Wykonawcy dzieła ewangelizacji :.
Pierwszeństwo przepowiadania :.
Ewangelizacja i środki społecznego przekazu :.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WIARY :.
Katecheza :.

Ekumenizm :.
Grupy fundamentalistyczne :.
Dialog międzyreligijny :.


NADZIEJA DLA SPOŁECZEŃSTWA :.
Społeczne nauczanie Kościoła :.

Prawa człowieka :.
Rdzenna ludność :.
Pomoc w rozwoju :.
Świętość życia :.

Środowisko naturalne :.

DZIEŁA CHARYTATYWNE :.
Instytucje katolickie :.

Edukacja katolicka :.
Opieka zdrowotna :.
Opieka społeczna :.

ROZDZIAŁ IV. ŻYJĄC ŻYCIEM JEZUSA CHRYSTUSA W OCEANII :.

ŻYCIE DUCHOWE I SAKRAMENTALNE :.
Przyjdź Duchu Święty! :.
Duch życia wewnętrznego :.

"Lectio divina" i Pismo święte :.
Liturgia :.

Eucharystia :.
Sakrament pokuty :.

Namaszczenie chorych :.

LUD BOŻY :.
Powołanie świeckich :.

Młodzi w Kościele :.
Małżeństwo i życie rodzinne :.
Kobiety w Kościele :.
Nowe ruchy kościelne :.


POSŁUGA ŚWIĘCEŃ I ŻYCIE KONSEKROWANE :.
Powołania i seminaria :.

Życie kapłanów :.
Stały diakonat :.
Życie konsekrowane :.


ZAKOŃCZENIE :.
Maryja nasza Matka :.

Modlitwa :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»