Relacja z pobytu w Krakowie - 28 maja 2006

IV dzień

Niedziela, 28 maja 2006 r., Kraków (Błonia)

8.44 - Sektory na Błoniach są już szczelnie zapełnione ludźmi. Dziennikarze mówią, że we Mszy św. mimo nie najlepszej pogody (właśnie przestało padać) weźmie udział milion ludzi.
9.01 - Benedykt XVI wyrusza papamobilem na Błonia. Po przyjeździe na Błonia przejechał wśród zgrtomadzonych tłumów.
9.20 - Papież jest już w zakrystii, gdzie przygotowuje się do Mszy św.
9.32 - Wyrusza procesja do ołtarza.
9.38 - Znakiem Krzyża świętego Papież rozpoczyna Msze św.

 • Słowo powitania kard. Dziwsza na Błoniach poczas Mszy św.


 • 9.39 - Powitanie przez kard. Dziwisza. Podziękował w imieniu młodzieży za wczorajsze spotkanie. Powiedział, że Benedykta wita nie tylko Kraków, ale także Jan Paweł II. Nasz Kościół jest twoim Kościołem - mówił kard. Dziwisz.

  Przebieg Mszy św. na Błoniach według "Mszału Papieskiego":

  KRAKÓW IN LOCO v. d. «KRAKOWSKIE BŁONIA»
  CELEBRATIO EUCHARISTICA IN ASCENSIONE DOMINI

  RITUS INITIALES

  Summus Pontifex cum Concelebrantibus et ministris ad altare accedit, dum cantus ad introitum peragitur. Cum ad altare pervenerit, facta cum Concelebrantibus debita reverentia, osculo altare veneratur. Postea sedem petit.

  Cantus ad introitum absoluto, omnes, stantes, signant se signo crucis, dum Summus Pontifex, ad populum conversus, dicit:

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Amen.

  Deinde Summus Pontifex populum salutat, dicens:
  Pokój z wami.
  I z duchem twoim.

  SALUTATIO
  Em.mus D.nus Stanislaus Card. Dziwisz, Archiepicopus Cracoviensis, Summum Pontificem salutat.

  ACTUS PÆNITENTIALIS

  Diaconus:
  Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.

  Summus Pontifex:
  Dómine Deus omnípotens,
  précibus pópuli tui adésto propítius;
  et nobis, mirábile nostræ creatiónis opus,
  sed et redemptiónis nostræ mirabílius, memorántibus,
  hanc aquam + benedícere tu dignáre.
  Ipsam enim tu fecísti,
  ut et arva fecunditáte donáret,
  et levámen corpóribus nostris munditiámque præbéret.
  Aquam étiam tuæ minístram misericórdiæ condidísti.
  Sit ígitur hæc aqua nobis suscépti baptísmatis memória,
  et cum frátribus nostris, qui sunt in Páschate baptizáti,
  gáudia nos tríbuas sociáre.
  Per Christum Dóminum nostrum.
  Amen.

  Postea, accepto aspersorio, Summus Pontifex aspergit se et ministros, deinde clerum et populum. Iterim peragitur unus cantus aptus.

  Ad sedem reversus, et cantu expleto, Summus Pontifex, stans versus ad populum, manibus iunctis, dicit:
  Deus omnípotens, nos a peccátis puríficet,
  et per huius Eucharístiæ
  celebratiónem dignos nos reddat,
  qui mensæ regni sui partícipes efficiámur.
  Amen.

  HYMNUS

  Omnes cantant:
  Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
  Amen.

  ORATIO COLLECTA

  Summus Pontifex:
  Módlmy się.
  Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Orémus.
  Fac nos, omnípotens Deus, sanctis exsultáre gáudiis, et pia gratiárum actióne lætári, quia Christi Fílii tui ascénsio est nostra provéctio, et quo procéssit glória cápitis, eo spes vocátur et córporis. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per omnia saécula saeculórum. Amen.
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama