Benedykt XVI we Francji (synteza)

Przybywając z czterodniową wizytą do Francji z okazji 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes, Benedykt XVI nadał swej wizycie o wiele bardziej uniwersalny wymiar.

Maryja uczy miłości do Boga
Centralnym momentem pobytu Benedykta XVI w Lourdes, była sprawowana przezeń w niedzielę 14 września Eucharystia z udziałem 190 tys. wiernych. Była ona najważniejszym elementem obchodów roku jubileuszowego objawień. Ołtarz na błoniach – ustawiony dokładanie naprzeciw groty Massabielskiej – był prosty, w biało-żółtej tonacji. Zbudowany w formie otwartego namiotu w kształcie łagodnej kopuły z krzyżem, przypominającej statek. Nieopodal ustawiono krzyż Światowych Dni Młodzieży, który towarzyszy im od 1984 r. Obecna też była Arka Nowego Przymierza, symbol tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Québecu w Kanadzie. Miejsca wokół ołtarza zajęło 232 biskupów, reprezentujących episkopat francuski i inne kraje Europy. Wśród nich był bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej. W pierwszych sektorach zgromadziło się około 2 tys. księży i diakonów. W bezpośredniej bliskości ołtarza znalazł się też specjalny sektor dla osób niepełnosprawnych, dla których sanktuarium w Lourdes jest szczególnym miejscem.

Papieski papamobile powoli sunął po rozmokniętych alejkach, budząc podobnie jak w poprzednich dniach entuzjastyczne okrzyki. W górę szły dziesiątki tysięcy biało-żółtych chorągiewek. Pielgrzymi włoscy wznieśli transparent: „Niepokalana zwycięży!”. Benedykt XVI nawiązał w homilii najpierw do obchodzonego tego dnia w Kościele święta Podwyższenia Krzyża i wskazał na Maryję, która wprowadza w tajemnice wiary. Papież zaznaczył, że znak Krzyża jest, w pewnym sensie, syntezą naszej wiary, mówiąc o miłości Boga do człowieka i ukazując, że na świecie istnieje miłość silniejsza od śmierci, od naszych grzechów i słabości. „Moc miłości silniejsza jest od zagrażającego nam zła” – podkreślił. Przypomniał, że Maryja w Lourdes objawia nam tę tajemnicę miłości i zachęca wszystkich cierpiących, by podnosili oczy na Jezusowy Krzyż, odnajdując w nim źródło życia i zbawienia. Zaznaczył, że misją Kościoła jest ukazywanie wszystkim ludziom miłującego oblicza Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Na Golgocie zostaje nam przywrócona godność dzieci Bożych. „Skierujmy nasze spojrzenia na Chrystusa. To On uczyni nas wolnymi, abyśmy miłowali tak, jak On nas miłuje, i byśmy budowali świat pojednany” – zaapelował Ojciec Święty.

Benedykt XVI zaznaczył dalej, że jubileusz 150. rocznicy objawień w Lourdes powinien ukazać Kościołowi drogi odnowy i stanowić nowy impuls do ożywienia jego misji. Przypomniał wielkie tradycje francuskiego katolicyzmu. „Niech wzorem wielkich głosicieli Ewangelii w waszym kraju duch misyjny, który ożywiał tak wielu mężczyzn i kobiet we Francji na przestrzeni wieków, stanie się również dla was powodem do dumy, a także zobowiązaniem!” – zaapelował z mocą Papież, co wywołało burzę oklasków. Podczas rozważań przed modlitwą „Anioł Pański”, Benedykt XVI wskazał jeszcze raz na Maryję – znak nadziei – pomagającą człowiekowi w nawróceniu do Boga. Zaznaczył, że kontemplacja tajemnicy Wcielenia mobilizuje nas do czynienia dobra.
«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama