Benedykt XVI we Francji (synteza)

Przybywając z czterodniową wizytą do Francji z okazji 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes, Benedykt XVI nadał swej wizycie o wiele bardziej uniwersalny wymiar.

Przypomniał też francuskim księżom, że duszą apostolatu i życia kapłańskiego jest słowo Boże. Wezwał ich, by nie obawiali się poświęcać czasu na lekturę Pisma Świętego, medytację i modlitwę brewiarzową. Seminarzystów zachęcił, by zawsze podsycali w sobie miłość do słowa Bożego i uczyli się dzięki niemu kochać wszystkich, którzy pojawią się na ich drodze. Dodał też, że „w Kościele nikt nie jest zbędny, nikt! Wszyscy mogą i powinni znaleźć w nim swe miejsce”. Słowa te potem były interpretowane jako aluzja do wewnętrznych rozdźwięków w łonie Kościoła francuskiego, w którym postawy nawiązujące do tradycjonalizmu nie są tolerowane. Zapewniając o modlitwie o jedność Kościoła, pozdrowił też obecnych w katedrze przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich. Zaznaczył, że słowo Boże jest znakiem, rękojmią i gwarancją tej jedności. W okolice paryskiej katedry Notre-Dame przybyło koło 60 tys. młodych, aby spotkać Benedykta XVI. Kiedy papież wyszedł do nich po nieszporach, przywitali go bardzo gorąco. Mówiąc do pełnej entuzjazmu młodzieży, zaapelował, by mówiła o Chrystusie w otaczającym ją środowisku, w swoich rodzinach, swym przyjaciołom, w miejscach nauki, pracy i rozrywki. „Nie lękajcie się! Miejcie odwagę żyć Ewangelią i śmiało ją głosić” – powiedział. Zapewnił też młodych o swym zaufaniu.

Wśród akademików
W sobotę 13 września rano Benedykt XVI złożył krótką wizytę w Instytucie Francuskim. Przyjęło go tam ponad dwustu akademików. Papież podkreślił głębokie więzy jakie łączą go z kulturą francuską, dla której – jak zaznaczył – ma wielki szacunek. „Chcę wykorzystać okazję jaka mi jest dana, aby wyrazić wobec niej wdzięczność, zarówno z osobistą oraz jako następca św. Piotra” – powiedział Ojciec Święty. Następnie zacytował słowa Rabelais’a: „Nauka pozbawiona sumienia rujnuje duszę!”. Dodał, że traktuje je jako życzenie, któremu towarzyszy modlitwa, jaką zanosi do Boga, za wszystkich członków Akademii i za cały personel Instytutu Francuskiego.

Strzeżcie się współczesnych bożków!
„Wystrzegajcie się oddawania czci bożkom, nie ustawajcie w czynieniu dobra!” – apelował do francuskich katolików, obecnych na sprawowanej przezeń 13 września Eucharystii na Placu Inwalidów w samym centrum Paryża. Na Mszy św. zgromadziło się ponad 260 tys. osób, co przekroczyło wszelkie oczekiwania organizatorów. Wierni na miejscu celebry gromadzili się już od północy. 60 tys. młodych przybyło tam w specjalnej „Drodze światła” sprzed katedry Notre-Dame, gdzie spotkali się z papieżem w piątek wieczorem, a następnie kontynuowali czuwanie modlitewne. Papieską Mszę poprzedziło entuzjastyczne powitanie Benedykta XVI przejeżdżającego w papamobile pomiędzy sektorami. Nad głowami tłumu powiewały tysiące biało-żółtych chorągiewek, wnoszono okrzyki: „Benedetto, Benedetto!”. Z Papieżem koncelebrowało ponad 50 kardynałów i biskupów oraz około 1,5 tys. księży. W homilii Benedykt XVI zauważył z niepokojem, że świat współczesny stworzył sobie własnych bożków. Podkreślił, że jest to pokusa gloryfikowania nie istniejącej już przeszłości czy też utopijne marzenie, aby człowiek własnymi siłami zbudował raj na ziemi. „Od prawdziwego celu życia ludzkiego – drogi ku Bogu odwodzą człowieka pieniądz, żądza posiadania, władzy, a nawet wiedzy” – ostrzegł Ojciec Święty. Podkreślił rolę sumienia i wskazał, że przed bałwochwalstwem chroni racjonalność wiary. „Bóg stworzył nasz rozum i daje nam wiarę, proponując, byśmy w wolności przyjęli ją jako cenny dar” – zaznaczył.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama