„Golgota Picnic” w prokuraturze

Posłowie PiS złożyli dzisiaj zawiadomienie do prokuratury w sprawie kontrowersyjnej sztuki „Golgota Picnic” Rodriga Garcii.

Zdaniem posłów Małgorzaty Sadurskiej i Andrzeja Jaworskiego z Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, podczas przedstawiania tekstu sztuki i jej nagrań doszło do popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych i publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej. W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa napisali oni: „«Golgota Picnic» to obrazoburcze dzieło. Ta pseudosztuka pełna jest obscenicznych scen, przepełnionych pornografią i wulgaryzmami. Kpi z Chrystusa, jego męki i śmierci na krzyżu. Ukazuje Syna Bożego jako egoistę i oszusta. W okropny sposób godzi w chrześcijaństwo, zarzucając religii m.in. sprzyjanie wykorzystywaniu nieletnich. Obraża Boga, jest bluźnierczą profanacją najważniejszego symbolu religijnego jakim jest krzyż, który dla nas i dla wszystkich osób wierzących jest znakiem wiary, a wyśmiewana i wyszydzana męka pańska jest symbolem miłości Boga do człowieka”.

Sztuka teatralna „Golgota Picnic” miała pojawić się na Festiwalu Malta w Poznaniu, jednak w wyniku protestów środowisk katolickich została usunięta z programu. Reakcją artystów na tę sytuację były projekcje filmów z nagraniem sztuki oraz publiczne odczytywanie tekstu utworu w różnych miastach Polski. Działania te wywołały ponowne protesty katolików.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama