Nowy miesięcznik liturgiczny już wkrótce

„Wydając nowe czasopismo liturgiczne, pragniemy, aby przyczyniło się ono do bardziej świadomego udziału nas wszystkich w celebracjach liturgicznych” – wyjaśniają wydawcy nowego czasopisma liturgicznego. Pierwszy numer „Od Słowa do Życia” obejmuje cały okres Wielkiego Postu.

Miesięcznik „Od Słowa do Życia” zawiera kompletne teksty liturgiczne na dany miesiąc, przy czym pierwszy numer obejmuje cały okres Wielkiego Postu (5 marca – 19 kwietnia). Czasopismo zawiera pełne teksty mszalne (czytania + modlitwy), wprowadzenie liturgiczne do każdego dnia, komentarze do każdego czytania, pytania do refleksji.

„Tytuł naszego periodyku, „Od Słowa do Życia”, wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować” – przekonują redaktorzy.

W dodatku na końcu każdego numeru czytelnicy znajdą teksty prefacji i modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. Redaktorzy w przyszłości planują opatrzyć komentarzami również te teksty oraz objaśnić znaki, gesty i postawy, z którymi spotykamy się podczas celebracji Eucharystii i innych sakramentów.

Dzięki podręcznemu formatowi z wydawnictwa można korzystać zarówno w czasie prywatnej modlitwy, jak i w podróży.

Wydawanie nowego miesięcznika liturgicznego rozpoczęło wydawnictwo paulistów Edycja Świętego Pawła. Redaktorem naczelnym „Od Słowa do Życia” jest ks. Daniel Łuka SSP, a redaktorem prowadzącym s. M. Iwona Kopacz PDDM. Prenumeratę można zamówić na stronie internetowej: www.odslowadozycia.pl.

Zobacz też prezentację nowego miesięcznika.

EdycjaSwietegoPawla od Słowa do Życia - miesięcznik liturgiczny

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama