Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę września, 1 września br., w archidiecezji katowickiej przeżywany będzie Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa, połączony z pielgrzymką kapłanów.

Drodzy Diecezjanie

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę września, w naszej archidiecezji przeżywamy Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa, połączony z pielgrzymką kapłanów. W tym roku duszpasterskim – którego hasłem są słowa: „Kościół naszym domem” – prezbiterzy archidiecezji, duchowni pracujący duszpastersko na terenie archidiecezji oraz diakoni i alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, przybędą do katowickiej archikatedry pw. Chrystusa Króla.

W czasie tego spotkania, mocno wybrzmi wezwanie św. Pawła, który w liście do Tesaloniczan pisał: „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4,3). Słowa te skierowane są do wszystkich chrześcijan, szczególnie jednak do tych, którzy przyjęli zaproszenie do naśladowania Jezusa Chrystusa i z Jego upoważnienia – poprzez sakrament kapłańskich święceń – stali się „szafarzami uświęcenia” braci i sióstr w wierze.

Właśnie Was – naszych Braci i Siostry w wierze – zachęcam i serdecznie proszę o włączenie się w modlitwę o uświęcenie duchowieństwa: w modlitwę prezbiterów za samych siebie i za wszystkich braci w kapłańskiej posłudze. Niech to duchowe zjednoczenie całego Ludu Bożego naszej archidiecezji trwa również w pierwszą niedzielę września i będzie przedłużone w intensywnej modlitwie – o nowe, liczne i święte powołania do wyłącznej służby Ewangelii – w każdy I czwartek miesiąca. Pamiętajmy, że dzieło nowej ewangelizacji potrzebuje kapłanów, którzy „w pełni przeżywają tajemnice Chrystusa” i potrafią wypracować prawdziwie ewangeliczny styl duszpasterskiego życia (por. Pastores dabo vobis,18).

Duszpasterzom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim z serca błogosławię: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Tekst modlitwy

„O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.

Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana. Bo Ty wszystko możesz”. Amen

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama