Wołanie o pokój, sprawiedliwość i wolność

Aktualny stan relacji między Kościołami katolickim i episkopalnym w Sudanie Południowym był przedmiotem spotkania kilkunastu biskupów obydwu wyznań w mieście Yei.

Dyskutowano także na temat szerszej współpracy ekumenicznej i roli, jaką mogą odegrać obydwa Kościoły w procesie pojednania i budowania pokoju między Republiką Sudanu i Sudanem Południowym.

Biskupi przeanalizowali ostatnie wydarzenia w kraju i pogłębiający się kryzys między obu państwami. Z zadowoleniem przyjęli także Rezolucję 2046 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwali do jej pełnego i natychmiastowego wcielenia w życie. Wyrazili troskę o prześladowanych chrześcijan w Republice Sudanu, potępiając równocześnie nieustające bombardowania cywilów przez armię tego kraju. Z radością przyjęli także porozumienie pokojowe podpisane przez przywódców sześciu wspólnot etnicznych w stanie Jonglei.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama