Od konfliktu do wspólnoty

Przedstawiciele Kościołów luterańskiego i katolickiego potwierdzają, że przez Chrzest są wzajemnie związani z Ciałem Chrystusa. To jedna z konkluzji czwartego już spotkania Komisji Luterańsko-Katolickiej ds. Jedności.

Obrady odbywają się pod auspicjami Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Spotkanie odbyło się od 12 do 19 lipca w Paderborn w Niemczech.

„Katolicy i luteranie czynią wysiłki w obliczu ich podziału, by doprowadzić do pełnej powszechności Kościoła” – czytamy w komunikacie końcowym. – Z jednej strony odczuwamy radość z komunii, którą już ze sobą dzielimy i którą staraliśmy się wyrażać przez prowadzony od 50 lat oficjalny dialog ekumeniczny. Z drugiej strony przejmuje nas ból wobec tego wszystkiego, co wciąż nas dzieli. Podział chrześcijan stoi bowiem w sprzeczności z wolą Boga”.

Mimo wszystko członkowie Komisji uważają, że zbierają już konkretne owoce prowadzonego dialogu, a tego, co łączy obydwie wspólnoty, jest więcej niż tego, co je dzieli.

Obrady zakończono przyjęciem dokumentu zatytułowanego „Od konfliktu do komunii: wspólne luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 r.”, który ma być w najbliższym czasie gotowy do publikacji. Przygotowano także plan następnego spotkania Komisji mającego się odbyć w sierpniu 2013 r. oraz kolejnego dokumentu na temat roli chrztu w zacieśnianiu komunii między Kościołami.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama