Papież do Polaków: Módlmy się za rodziny, za Kościół i całą ludzkość

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie zachęcił Polaków, by modlili się za rodziny, za Kościół i całą ludzkość. Na spotkanie z papieżem przybyła też grupa ukraińskich żołnierzy.

Zwracając się do polskich pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: "Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola".

"Zawierzam was i waszych bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię" - dodał papież.

W czasie audiencji Franciszek modlił się z wiernymi za hiszpańską zakonnicę - misjonarkę Ines Nieves Sancho, brutalnie zamordowaną w Republice Środkowoafrykańskiej przez nieznanych sprawców. Watykański dziennik "L'Osservatore Romano" podał, że ścięto jej głowę.

Papież mówił tysiącom wiernych: "Dzisiaj chciałbym wspomnieć z wami 77-letnią siostrę Ines Nieves Sancho, wychowawczynię ubogich dziewcząt, barbarzyńsko zamordowaną w budynku, gdzie uczyła je szyć". "To jeszcze jedna kobieta, która oddała życie dla Jezusa w służbie ubogim" - dodał.

Na placu przed bazyliką watykańską była też grupa ukraińskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Lourdes.

Franciszek zapewnił ich: "Stale modlę się do zmartwychwstałego Pana, aby wypełnił miłością i spokojem serca Ukraińców i obdarzył cały kraj swoim pokojem".

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Dzisiaj kończymy cykl katechez na temat „Ojcze nasz”. Możemy powiedzieć, że modlitwa chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca. Wyraża ona dziecięcą bliskość, do której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z Nim. „Nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2766).

Pierwszym działającym w każdej modlitwie chrześcijańskiej jest Duch Święty, który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy w postawie dzieci Bożych, którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu. Duch Święty sprawia, że modlimy się z ufną uległością woli Pana. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: dzięki łasce zostaliśmy włączeni w dialog miłości Trójcy Przenajświętszej.

Na zakończenie tej katechezy możemy powtórzyć modlitwę Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21 ).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama