Kobiety mają wyjątkową zdolność w mówieniu „nie” przemocy i nędzy

Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ wziął udział w debacie na temat działań tej instytucji na rzecz umacniania pokoju. Jej temat brzmiał: „Rola kobiet w utrzymywaniu pokoju”. W swoim wystąpieniu abp Bernardito Auza podkreślił ogromny wkład kobiet zarówno w misje pokojowe, jak i w „odbudowywanie zaufania” pozwalającego osiągnąć trwałe pojednanie.

Kobiety mają wyjątkową zdolność w mówieniu „nie” przemocy oraz nędzy oraz „tak” pokojowi i rozwojowi. To wielki wkład, jaki wnoszą w poszukiwanie oraz utrzymanie pokoju w sytuacjach, w których same doświadczyły przemocy oraz skutków konfliktów zbrojnych. Watykański dyplomata przywołał uchwaloną 20 lat temu rezolucję 1325 przyjętą przez ONZ w dniu 31 października 2000 r., która wskazywała na potrzebę bardziej reprezentatywnej obecności kobiet na poziomie decyzyjnym w procesach pokojowych, w zapobieganiu, w zarządzaniu oraz rozwiązywaniu konfliktów, zalecając jednocześnie, aby były chronione przed przemocą w sytuacji wojny oraz uczestniczyły aktywnie w budowaniu trwałego pokoju.

Abp Auza zwrócił uwagę na dwa aspekty zaangażowania kobiet. Pierwszy to wzrost ich udziału w pokojowych misjach ONZ. Chodzi o córki, siostry, żony i matki, które z profesjonalizmem łączą szczególną wrażliwość pozwalającą w skuteczny sposób wraz ze społecznościami lokalnymi zwrócić uwagę na rzeczywiste potrzeby na miejscu oraz dzielić niepokój o przeszłość. Drugim aspektem podjętym przez abp. Auzę była obecność kobiet żyjących w strefach konfliktu oraz tych, które osobiście doświadczają wojennej traumy.

Odgrywają one często fundamentalną rolę w odbudowywaniu zaufania prowadzącego do pojednania. Niektóre z nich mają odpowiedzialność polityczną i spełniają decydującą rolę w porozumieniach pokojowych. Dodaje otuchy wzrastająca liczba kobiet włączonych w procesy pokojowe w stanach zagrożenia, we wzmacnianie państwa prawa oraz dawanie głosu tym, którzy go nie mają. Te kobiety – podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej - często widziały swoje wspólnoty udręczone, wioski oraz domy brutalnie zniszczone, podeptaną godność, ich bliscy zaginęli.

Pomimo to zachowały zdolność rozsiewania nadziei, otwierania nowych perspektyw oraz jednoczenia osób. Ich obecność przy stole negocjacji jest nieocenionym dobrodziejstwem i bardzo ważne pozostaje zagwarantowanie, aby ich głos były słyszany. Abp. Auza zwrócił również uwagę na rolę kobiet w rzeczywistości inspirowanej religijnie, gdzie w sytuacjach kryzysu dzięki swojej otwartości na innych oraz przez wyznawane wartości i wiarę wyróżniają się na drodze dialogu, współpracy oraz sprzeciwu wobec przemocy. Trzeba docenić ważny wkład kobiet szczególnie tam, gdzie religia jest wykorzystywana, aby wzniecać podziały, czy blokować procesy pokojowe.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama