Surowa asceza i kapłańskie braterstwo

Do surowej ascezy i kapłańskiego braterstwa wezwał Benedykt XVI duchowieństwo Kościoła katolickiego podczas modlitwy Anioł Pański. Papież pozdrowił też uczestników Marszu Życia w Szczecinie.

rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina caeli” na Placu św. Piotra w Watykanie papież zaapelował do nich, by mobilizowani przez Rok Kapłański, czuli się zobowiązani do „silniejszego i intensywniejszego świadectwa Ewangelii w dzisiejszym świecie”.

Przypominając o Światowym Dniu Modlitw o Powołania, obchodzonym dziś pod hasłem „Świadectwo budzi powołania”, Benedykt XVI wskazał, że pierwszą postacią świadectwa, która budzi powołania jest modlitwa. Przykładem tego jest postać św. Moniki, której modlitwom swoje nawrócenie zawdzięczał jej syn, św. Augustyn. - Zachęcam zatem rodziców, by modlili się, ażeby serce ich synów otworzyło się na słuchanie Dobrego Pasterza – wezwał papież.

Do modlitwy za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego zaprosił także Polaków. Pozdrowił też uczestników Marszu dla życia, jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie. - Łączę się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa - życzył Ojciec Święty.

Publikujemy pełny tekst papieskiego wystąpienia

Drodzy bracia i siostry!

W tę czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną „Dobrego Pasterza”, obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, którego temat w tym roku brzmi: „Świadectwo budzi powołania”, temat „ściśle związany z życiem i misją kapłanów i konsekrowanych” (Orędzie na XLVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 13 listopada 2009 r.). Pierwszą postacią świadectwa, która budzi powołania jest modlitwa (por. tamże), jak pokazuje nam przykład św. Moniki, która prosząc Boga z pokorą i uporem, otrzymała łaskę, by zobaczyć, jak został chrześcijaninem jej syn Augustyn, który pisze: „Bez wątpienia wierzę i stwierdzam, że za sprawą jej modlitw Bóg dał mi zamiar, ażeby nie stawiać ponad, nie chcieć, nie myśleć, nie miłować niczego innego, jak osiągnięcie prawdy” (De Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136). Zachęcam zatem rodziców, by modlili się, ażeby serce ich synów otworzyło się na słuchanie Dobrego Pasterza i „każdy najmniejszy zalążek powołania... stał się bujnym drzewem, brzemiennym w owoce dla dobra Kościoła i całej ludzkości” (cytowane Orędzie). Jak możemy słuchać głosu Pana i poznać go? W przepowiadaniu Apostołów i ich następców: w nim rozbrzmiewa głos Chrystusa, który wzywa do jedności z Bogiem i do pełni życia, jak czytamy dziś w Ewangelii św. Jana: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10, 27-28). Tylko Dobry Pasterz strzeże z bezgraniczną czułością swej owczarni i broni jej od złego, i tylko w Nim wierni mogą pokładać całkowitą ufność.

W tym Dniu szczególnej modlitwy o powołania wzywam szczególnie kapłanów, ażeby mobilizowani przez Rok Kapłański, czuli się zobowiązani do „silniejszego i intensywniejszego świadectwa Ewangelii w dzisiejszym świecie” (List ogłaszający Rok Kapłański). Niech pamiętają, że kapłan „kontynuuje dzieło Odkupienia na ziemi”; niech potrafią chętnie zatrzymywać się przed tabernakulum; niech przylgną „całkowicie do swego powołania i misji poprzez surową ascezę”; będą gotowi słuchać i przebaczać; kształcą po chrześcijańsku powierzony sobie lud; pielęgnują z troską „kapłańskie braterstwo” (por. tamże). Niech biorą przykład z mądrych i gorliwych Pasterzy, jak uczynił Grzegorz z Nazjanzu, który tak pisał do swego braterskiego przyjaciela i biskupa św. Bazylego: „Naucz nas swej miłości do owiec, swej troski i swej zdolności zrozumienia, swego nadzoru... surowości w łagodności, pogody i łagodności w działaniu... walki w obronie owczarni, zwycięstw... odnoszonych w Chrystusie” (Oratio IX, 5, PG 35, 825ab).

Dziękuję wszystkim obecnym oraz tym, którzy modlitwą i uczuciem wspierają moją posługę Następcy Piotra i dla każdego wypraszam niebieskiej opieki Maryi Panny, do której zwracamy się teraz w modlitwie.

[po polsku:] Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników Marszu dla życia, jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie. Łączę się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby idąc za głosem Dobrego Pasterza, świętością życia i posługi, dawali przekonujące świadectwo wiary.

[po włosku:] Kieruję specjalne pozdrowienie do stowarzyszenia „Meter”, które od 14 lat promuje Krajowy Dzień na rzecz Dzieci Ofiar Przemocy, Wykorzystywania i Obojętności. Z tej okazji chcę przede wszystkim podziękować i zachęcić tych, którzy poświęcają się na rzecz zapobiegania i wychowania, a szczególnie rodziców, nauczycieli i wielu księży, zakonnic, katechetów i animatorów, pracujących z dziećmi w parafiach, szkołach i stowarzyszeniach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg