ETAP PIERWSZY: ANKARA - ISTAMBUŁ 28-29 XI

Pierwszy etap to pełne szacunku spotkanie z gospodarzami tego kraju, z jego odrębną kulturą, tradycjami, wiarą. Na tym etapie Jan Paweł II miał do przełamania lody towarzyszące jego przyjazdowi do Turcji jako do państwa i społeczności przeżywających głęboki kryzys.

Tutaj był świadkiem całego Kościoła, miał potwierdzić wiarygodność przesłania ogłoszonego w Redemptor hoininis, że każdy człowiek jest drogą Kościoła. Każdy konkretny, historyczny człowiek. Ojciec Święty przybył do Ankary w środę 28 listopada 1979 roku na pokładzie samolotu Boeing 727 „Citta del Bergamo", tego samego, którym przyleciał do Polski.

Towarzyszyli mu jego najbliżsi współpracownicy i urzędnicy watykańscy od lat zaan gazowani w dzieło ekumenizmu: sekretarz stanu - kard. Agostino Casaroli, substytut w Sekretariacie Stanu - abp Edoardo Martinez Somalo, przedstawiciele Sekre tariatu Jedności Chrześcijan: przewodniczący - kard. Johann Willebrands, wice przewodniczący - bp Ramon Torella Cascante, podsekretarz - o. Pierre Duprey. oraz prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich - mons. Mario Brini, prefekt Domu Papieskiego- abp Jacąues Martin, ceremoniarz papieski - mons. Virgilio Noe, tra dycyjny już organizator podróży papieskich - bp Paul Marcinkus, sekretarz osobisty Ojca Świętego - ks. Stanisław Dziwisz. Na pokładzie samolotu papieskiego przybyło też do Turcji około 50 dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie.
* „Tygodnik Powszechny" 1979 nr 49

Trasa lotu wiodła ponad Pescarą na wschodnim wybrzeżu włoskim, nad Jugosławią (Sarajewo) i Bułgarią (Sofia). Konieczność wyboru nieco dłuższej trasy została spowodowana zamknięciem dla ruchu lotniczego obszaru powietrznego Grecji po inwazji Turcji na Cypr w 1974 r. Tradycyjnym zwyczajem Ojciec Święty przesłał z pokładu samolotu telegramy do szefów państw, nad którymi przelatywał:
Jego Ekscelencja

Szanowny Doktor Sandro Pertini
Prezydent Republiki Włoskiej

Rozpoczynając ekumeniczną pielgrzymkę do szlachetnego narodu tureckiego przesyłam pełne szacunku pozdrowienia Panu i umiłowanemu Narodowi włoskiemu, prosząc Boga Wszechmocnego o nieustanną nad nim opiekę w realizacji postępu społecznego, w braterskiej zgodzie i konstruktywnym działaniu.
Jego Ekscelencja

Marszałek Josip Broz Tito
Prezydent Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii

Przelatując nad terytorium Jugosławii w misji zmierzającej do pogłębienia zrozumienia i stworzenia jedności między chrześcijanami przesyłam z radością pozdrowienia Waszej Ekscelencji i z całego serca życzę wszystkim pańskim drogim rodakom pokoju, szczęścia i wszelkiego błogosławieństwa od Boga.

Jego Ekscelencja Todor Żiwkow Przewodniczący Rady Państwa
Przelatując w kierunku na wschód w misji zmierzającej przede wszystkim do stworzenia jedności między chrześcijanami przesyłam Waszej Ekscelencji serdeczne pozdrowienia w chwili wejścia w obszar powietrzny Bułgarii. Za Pańskim pośrednictwem pozdrawiam drogi Naród bułgarski, dla którego proszę Boga o obfite łaski

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama