Kościół w USA przed wizytą Benedykta XVI

Benedykt XVI jako trzeci papież, po Pawle VI i Janie Pawle II - wygłosi przemówienie w ONZ. Ósma podróż zagraniczna Papieża będzie przebiegać pod hasłem ,,Chrystus naszą nadzieją". W czasie wizyty Benedykt XVI obchodzić będzie 81. urodziny (16 kwietnia) oraz 3. rocznicę wyboru (19 kwietnia).

W czasie wizyty Benedykt XVI obchodzić będzie 81. urodziny (16 kwietnia) oraz 3. rocznicę wyboru (19 kwietnia). Benedykt XVI przyjeżdża do Kościoła, który zmienia swoje oblicze, i do społeczeństwa, w którym religia odgrywa niezmiernie ważną rolę. Wizyta papieża będzie miała przede wszystkim charakter duszpasterski. Będzie ona też okazją do uczczenia 200. rocznicy erygowania arcybiskupstwa w Baltimore i diecezji w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie i Bardstown (dzisiejsze Louisville, w stanie Kentucky). Kard. Tarcisio Bertone zapowiedział także, że Benedykt XVI będzie mówił o przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży. Według ,,NYT" głównym wyzwaniem dla papieża będzie odniesienie się do problemów współczesnego Kościoła katolickiego w USA, przechodzącego rozmaite przeobrażenia. Zmiany demograficzne powiązane ze spadkiem powołań kapłańskich i problemami finansowymi sprawiły, że w ostatnim czasie wiele diecezji musiało zamykać miejskie szkoły i parafie oraz otwierać nowe - na peryferiach metropolii i przedmieściach. Kościół ma także problem ze sprostaniem wyzwaniu, jakim są rzesze imigrantów z krajów hiszpańskojęzycznych, zasilających tłumnie amerykańskie parafie.

W swoim przemówieniu do nowej ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Benedykt XVI powiedział: ,,Ameryka od zarania republiki była krajem, który doceniał rolę wiary religijnej w umacnianiu porządku demokratycznego". Jak mówi znany politolog i myśliciel chrześcijański z USA prof. Michael Novak, ,,w Ameryce religia jest pochodną wolności, a wolność pochodną religii. W Europie wydaje się, że wolność sprzeciwia się religii". Gdy w Europie Zachodniej Kościół katolicki walczy z malejącą liczbą wiernych i negatywnym wizerunkiem, w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej: katolicy w ostatnich latach stali się tam największą grupą religijną. Za oceanem, wobec braku podatku kościelnego, Kościół utrzymuje się jedynie z datków wiernych. Ostojami życia religijnego jest w Stanach Zjednoczonych rozwinięta sieć szkół i uniwersytetów katolickich, z których wiele cieszy się doskonałą renomą, toteż bardzo chętnie kształcą się w nich niekatolicy, którzy w ten sposób włączają się w środowisko religijne. Amerykańscy katolicy bardzo chętnie angażują się w prace parafii, które są autentycznym ,,sercem amerykańskiego katolicyzmu".

Historia
Pierwszymi katolickimi osadnikami na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki byli hiszpańscy odkrywcy, którzy w 1513 r. pojawili się na Florydzie. W założonej tam w 1559 r. osadzie Pensacola po raz pierwszy na terenie dzisiejszych Stanów odprawiono Mszę św. Rozprzestrzenianie się katolicyzmu postępowało wraz z zajmowaniem kolejnych południowo-zachodnich terenów kraju, poczynając od dzisiejszej Florydy, przez Nowy Meksyk, aż po Kalifornię. Misjonarze - głównie jezuici - uczyli miejscową ludność uprawy roli i gospodarowania, organizowali szkoły, a także bronili Indian przed wykorzystywaniem ze strony kolonizatorów. Najbardziej znany był walczący o prawa Indian dominikanin Bartłomiej de las Casas. Innym wielkim misjonarzem tamtych czasów był hiszpański franciszkanin o. Junipero Serra. Miał on nawrócić ponad 9 tys. Indian, zakładając przy okazji 9 misji, które z czasem stały się wielkimi miastami zachodnich Stanów - były to m.in. San Francisco, San Diego i Santa Clara. Od północy katolicyzm docierał do Ameryki wraz z kolonizatorami francuskimi. Zasiedlili oni m.in. region Wielkich Jezior - obszar dzisiejszych stanów Michigan, Wisconsin i Illinois.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |