L'Osservatore Romano: Benedykt XVI to właściwy papież na czasy kryzysu

„Benedykt XVI to właściwy papież na czasy kryzysu" - pisze w dzisiejszym wydaniu „L'Osservatore Romano" jego zastępca redaktora naczelnego Carlo Di Cicco.

W komentarzu zatytułowanym „Czekając na encyklikę społeczną” stwierdza on m.in., że zasadnicze tezy oczekiwanego z wielkim zainteresowaniem nowego dokumentu Benedykta XVI znaleźć można w ogłoszonym wczoraj orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży.

Di Cicco uważa, że „międzynarodowy kryzys to także test, który pozwoli zmierzyć wartość nauczania Benedykt XVI”. Jego zdaniem kryzys ten stanowi kontekst „sprzyjający spokojnej i wolnej od ideologicznych uprzedzeń lekturze działania papieża, która jawi się coraz lepiej, sprawiając, że pospieszne, jeśli nie wręcz bezmyślne okazuje się jego schematyczna interpretacja”. „Papież ma pomysł na wyjście z kryzysu. Nie w znaczeniu specyficzne ekonomicznej recepty, która przywróciłaby właściwy w relacji pomiędzy kapitałem i pracą, finansami i potrzebami rodzin oraz przedsiębiorstw. Ale dlatego, że z tego kryzysu nie sposób wyjść bez nadziei, która byłaby bardziej wiarygodna od nadziei, jaką daje sam tylko rynek i ekonomiczne teorie. Aby się to powiodło, trzeba odzyskać racje życia. Ekonomiczną depresję można przezwyciężyć, jeśli pokona się depresję idei i uwiąd nadziei” – czytamy w komentarzu.

Zastępca naczelnego watykańskiego dziennika podkreśla wielkie zainteresowanie encykliką, zwraca jednak uwagę, że „sam papież nie chce, by traktowani go jak wyrocznię”. „Woli powrót do rozumu, albowiem bez niego trudno będzie ocenić i docenić powagę chrześcijańskiej propozycji” - dodaje Carlo Di Cicco, przypominając, że „jeszcze zanim zaczęły się zarysowywać bankowe katastrofy, które ukazały zagrażającą wszystkim przepaść gospodarczą, papież postawił dwie kwestie: kwestię miłości i zaraz po niej kwestię nadziei, 'centrum naszego życia istot ludzkich i naszej misji jako chrześcijan, przede wszystkim we współczesnej epoce'”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama