Stolica Apostolska - wydarzenia roku 2007

Sylwester i Nowy Rok to dobry czas na podsumowania. Publikujemy przygotowany przez Katolicką Agencje Informacyjną wykaz najważniejszych wydarzeń z życia i działalności Stolicy Apostolskiej w 2007 roku.

STYCZEŃ

8 - W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej papież zapewnił, że Kościół katolicki gotów jest współpracować z wszystkimi ludźmi dobrej woli w służbie człowiekowi. Za najważniejsze z wyzwań stojących przed ludzkością uznał brak wody, pożywienia i dachu nad głową, który dotyka "miliony osób, szczególnie kobiet i dzieci". Pogłębiający się "skandal głodu" wymaga zdaniem papieża "zmiany stylu życia, wyeliminowania strukturalnych przyczyn wadliwego funkcjonowania światowej ekonomii i skorygowania modeli rozwoju, które zdają się niezdolne do zapewnienia poszanowania środowiska oraz integralnego rozwoju człowieka, dzisiaj, ale przede wszystkim w dniu jutrzejszym". Nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI zapewnił, że "Stolica Apostolska nie przestanie powtarzać, że rozwiązania wojskowe prowadzą donikąd". Wskazał, że "Izraelczycy mają prawo żyć w pokoju w swym państwie", zaś "Palestyńczycy mają prawo do wolnej i suwerennej ojczyzny". "Kiedy każdy z narodów regionu zobaczy, że brane są pod uwagę jego oczekiwania i poczuje się mniej zagrożony, umocni się wzajemne zaufanie" - wyjaśnił papież.

19-20 - W Watykanie odbyła się narada nt. sytuacji Kościoła w Chinach. Obradom, z udziałem przedstawicieli Kurii Rzymskiej oraz Kościoła z Makau, Hongkongu i Tajwanu, przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. Opublikowany po ich zakończeniu komunikat podkreślał wolę "normalizacji stosunków" i prowadzenia konstruktywnego dialogu z Chinami, w poszukiwaniu rozwiązań zgodnych "z podstawowymi zasadami boskiego ustanowienia Kościoła oraz wolności religijnej". Z radością stwierdzał też, że niemal wszyscy biskupi i księża chińscy pozostają dzisiaj w jedności z papieżem. Wspomniał również na zaskakujący wzrost liczby katolików w tym kraju.

25 - Historyczne spotkanie papieża z premierem Wietnamu Nguyenem Tan Dungiem. W komunikacie watykańskiego Biura Prasowego zostało ono nazwane ważnym krokiem ku normalizacji dwustronnych stosunków między Stolicą Apostolską i Wietnamem.

27 - Mentalność relatywistyczną, "która w sposób mniej lub bardziej jawny bądź ukryty, może zakraść się także do wspólnoty kościelnej", skrytykował Benedykt XVI w przemówieniu do Roty Rzymskiej. Wyjaśnił, że "w niektórych środowiskach kościelnych szerzy się przekonanie, zgodnie z którym dobro duszpasterskie osób znajdujących się w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej wymagać ma swego rodzaju kanonicznego ich uregulowania, niezależnie od ważności czy nieważności ich małżeństwa, to znaczy niezależnie od «prawdy» dotyczącej ich osobistego położenia". Przestrzegł kościelnych sędziów przed uleganiem "wypaczonej interpretacji obowiązujących norm kanonicznych". Oznaczałoby to oddalenie się "od prawdziwej istoty małżeństwa" poprzez sprzyjanie imitacjom rzeczywistości małżeńskiej "pod rozmaitymi mniej lub bardziej pociągającymi nazwami".

LUTY

12 - Żadne prawo stanowione przez człowieka nie może obalić prawa Stwórcy bez naruszenia fundamentu społeczeństwa - powiedział Benedykt XVI do uczestników międzynarodowego kongresu nt. prawa naturalnego, zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet Laterański. Wskazując na ogromne korzyści, jakie przynosi postęp nauki i techniki, zaznaczył, że "nie wszystko to, co jest z naukowego punktu widzenia wykonalne, jest jednocześnie dopuszczalne moralnie". Wynika stąd konieczność refleksji nad prawem naturalnym, które poprzedza jakiekolwiek prawo ludzkie. Prawo naturalne, wpisane w serce człowieka, zakłada unikanie zła i czynienie dobra, jednak dziś często bywa niezrozumiałe dlatego, że nie przyjmuje się metafizycznej koncepcji natury. Tymczasem jest ono "ostatecznie jedynym skutecznym bastionem przeciwko samowoli władzy czy oszustwom manipulacji ideologicznej". Na tej płaszczyźnie możliwy jest dialog między wierzącymi i niewierzącymi, teologami, filozofami i prawnikami a ludźmi nauki, którzy mogą dostarczyć cennego materiału także ustawodawcom w zakresie życia jednostki i społeczeństwa - wskazał Benedykt XVI.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama