Dialog teologiczny z zielonoświątkowcami

Zakończyła się kolejna faza dialogu między katolikami a protestanckimi zielonoświątkowcami, prowadzonego już od 43 lat, od roku 1972.

Jego uczestnicy ze strony katolickiej wyznaczani są przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a ze strony pentakostalnej – przez różne Kościoły tej grupy wyznaniowej. Temat obecnej fazy dialogu katolicko-pentakostalnego to: „Charyzmaty w Kościele: ich znaczenie duchowe, rozeznanie i konsekwencje duszpasterskie”. Prace nad nim zakończono na sesji, która trwała przez cały tydzień, od  10 do 17 lipca, w Rzymie. Podczas niej uzgodniono raport końcowy, którego tekst ma zostać opublikowany w przyszłym roku.

Uczestnicy sesji spotkali się też ze zwierzchnikami watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu. O znaczenie ruchów charyzmatycznych, które rozwijają się dziś zarówno w świecie protestanckim, jak i katolickim, zapytaliśmy jej sekretarza, bp. Briana Farrella.

„Sądzę, że wiąże się to z faktem, iż ludzie odczuwają dziś potrzebę prawdziwej duchowości, wykraczającej poza jakieś chrześcijaństwo intelektualne, sprowadzające wszystko do wiary w doktryny do przyjęcia czy odrzucenia. Natomiast dzisiejszy człowiek ma potrzebę doświadczenia obecności, łaski Boga w konkretnym życiu, a to zielonoświątkowcy i charyzmatycy katoliccy, czy w ogóle chrześcijańscy, żywo odczuwają i przekazują w swej radości i poczuciu wspólnoty. Również Papież Franciszek wnosi tu nowość poprzez swój sposób przeżywania chrześcijaństwa jako doświadczenia, a nie tylko doktryny. Zielonoświątkowcy bardzo dobrze to rozumieją i odczuwają jego szczególną bliskość. W obecnym dialogu z protestantami trzeba odróżnić dwa odmienne typy protestantyzmu. Jeden reprezentują Kościoły zwane «historycznymi», jak luterańskie czy reformowane, z którymi mamy liczne łączące nas elementy i wspólną historię. Drugi to ten nowy świat zielonoświątkowców, charyzmatyków – nowy sposób autentycznego wprowadzania Ewangelii w konkretne życie. To są dwa sposoby prowadzenia dialogu, bo podstawy i nasze punkty wspólne w obu przypadkach są odmienne” – powiedział bp Brian Farrell, sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama