Franciszek o śmierci w rodzinie

Doświadczenie śmierci w rodzinie to temat, jaki poruszył dziś papież Franciszek w swej katechezie podczas środowej audiencji ogólnej. Apelował też o życzliwe przyjęcie swej nowej encykliki, która zostanie oficjalnie ogłoszona jutro.

Ojciec Święty zauważył, że śmierć jest doświadczeniem, które dotyka wszystkich rodzin bez wyjątku. Jednak, gdy dotyka naszych bliskich, to zawsze jawi się nam jako nienaturalna.

TŁUMACZENIE: „Dla rodziców przeżycie swoich dzieci jest szczególnie przejmujące, jest czymś sprzecznym z podstawową naturą relacji nadających sens rodzinie. Utrata syna lub córki jest czymś takim, jak by czas się zatrzymał: otwiera się otchłań, która pochłania przeszłość, a także i przyszłość.”

Papież Franciszek wskazał, że bólowi śmierci trzeba przeciwstawić wiarę w Zmartwychwstałego Pana.

TŁUMACZENIE: „W tej wierze możemy pocieszać się nawzajem, wiedząc, że Pan zwyciężył śmierć raz na zawsze. Nasi bliscy nie zniknęli w mroku nicości: nadzieja nas zapewnia, że są w dobrych i silnych rękach Boga. Miłość jest silniejsza od śmierci.”

Ojciec Święty zachęcił, „by chrześcijanie wyrażali w sposób bardziej konkretny sens wiary w obliczu rodzinnego doświadczenia żałoby”. Nie oznacza to zaprzeczania prawa do płaczu, ale w oparciu o świadectwa wielu rodzin, uwierzenie, że dzieło miłości Boga jest silniejsze niż dzieło śmierci.

Pełny tekst papieskiej katechezy

- Jak wiecie - mówił tez Franciszek - jutro zostanie opublikowana encyklika poświęcona „trosce o wspólny dom”, jakim jest stworzenie. Ten nasz „dom” ulega degradacji, co wyrządza szkodę wszystkim, a zwłaszcza najuboższym. Apeluję zatem o odpowiedzialność, na podstawie zadania, które Bóg dał człowiekowi w akcie stworzenia: aby „uprawiał i doglądał” „ogród”, w jakim go umieścił (Rdz 2,15). Zachęcam wszystkich do przyjęcia z otwartym sercem tego dokumentu, który wpisuje się w linię nauki społecznej Kościoła.

Franciszek o śmierci w rodzinie   MAURIZIO BRAMBATTI /PAP/EPA

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: 

„Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj przypada wspomnienie świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Pamiętając o jego poświęceniu na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on otwórzmy serca na potrzeby naszych braci najbardziej potrzebujących pomocy. Uczmy się od niego, jak służyć Chrystusowi w ubogich, jak „być dobrym dla innych jak chleb”. Naśladujmy go w dążeniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

W dzisiejszej audiencji ogólnej na placu św. Piotra wzięło udział około 15 tys. wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama