Franciszek przypomina magisterium Pawła VI

„W ważnych i trudnych dla Kościoła i ludzkości chwilach Paweł VI zawsze zwracał się do Maryi, polecając Ludowi Bożemu modlić się o Jej wstawiennictwo i ochronę. Prosił Ją zwłaszcza o dar pokoju”.

Słowa te czytamy w przesłaniu Ojca Świętego na publiczne posiedzenie papieskich akademii. Było ono poświęcone maryjnemu nauczaniu bł. Pawła VI. Jego główne rysy Franciszek przypomniał w swoim przesłaniu. Zaznaczył, że Papież Montini wielką uwagę przywiązywał do redakcji VIII rozdziału konstytucji soborowej Lumen gentium, w której jest mowa właśnie o Maryi. Datę zakończenia soboru nie przypadkiem wyznaczył na uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Matce Chrystusa poświęcił dwie encykliki i trzy adhortacje.

Opisując maryjne magisterium Pawła VI, Franciszek przyznał, że również i on zawierzył Maryi drogę Kościoła, a w adhortacji Evangelii gaudium wskazał na potrzebę maryjnego stylu ewangelizacji. „Nie przestawajmy się uczyć od Maryi, podziwiajmy i kontemplujmy Jej piękno, pozwólmy się Jej prowadzić, bo Ona wiedzie nas zawsze do pierwotnego źródła i pełni prawdy, nieskończonego piękna, które jest w Bogu, objawionym w Chrystusie, Synu Ojca i Synu Maryi” – napisał Franciszek do członków papieskich akademii.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg