Jak głosić Boga w świecie postateizmu?

„Radość życia. Czym jest naprawdę?”. To pytanie stanowi myśl przewodnią spotkania komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów, działającej w ramach Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Tym razem odbywa się ono w stolicy Albanii Tiranie.

Obrady dotyczą m.in. stanu duszpasterstwa akademickiego w różnych kontekstach kulturowych i stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, jak głosić Chrystusa w społeczeństwie post-ateistycznym, jakim jest Albania. Mówi kierujący wspomnianą komisją abp Marek Jędraszewski.

„Kiedy planowaliśmy to spotkanie, chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na wartość samego życia, tak bardzo zagrożonego przede wszystkim przez współczesną kulturę. Kulturę, którą Jan Paweł II częstokroć nazywał kulturą śmierci. Przejawia się ona brakiem nadziei, a w konkretach, jakże tragicznych, aborcją, eutanazją, a także traktowaniem życia w sposób czysto przedmiotowy, jak w przypadku metody in vitro czy tych nowych ideologii gender. W Albanii próbujemy na to zagadnienie życia spojrzeć jeszcze głębiej w duchu Ewangelii, która jako jedyna daje człowiekowi nadzieję, a dając ją przynosi także wewnętrzny pokój i radość. Ta konferencja jest też przeniknięta duchem tego, co wynika z adhortacji apostolskiej Franciszka Evangelii gaudium. Tu nie chodzi tylko o życie dla samego życia, chociaż oczywiście jest ono fundamentem naszej egzystencji, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, iż tym, który daje nadzieję i pełnię prawdy o życiu, jest Jezus Chrystus. To daje radość, którą musimy dzielić się z innymi i stąd radość głoszenia Ewangelii” – powiedział abp Jędraszewski.

Spotkanie w Tiranie zakończy się 26 marca.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama