Ruszył konsystorz

Około 150 kardynałów i kardynałów desygnowanych uczestniczy w rozpoczętym dziś w Nowej Auli Synodalnej konsystorzu nadzwyczajnym - poinformował dziennikarzy rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ.

Na początku odmówiono brewiarzową modlitwę w ciągu dnia. Następnie słowa powitania skierował dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano. Po nim głos zabrał Ojciec Święty. Papież podkreślił, iż od tego gremium oczekuje się od uznania piękna, prawdy i dobra rodziny, jej niezbędności dla przyszłości ludzkości, ukazania planu Boga w odniesieniu do rodziny i dopomożenia małżonkom we wprowadzaniu go w życie.

Z kolei 10 minutowe wprowadzenie do obrad wygłosił emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper. Nie przewiduje się opublikowania treści tego wystąpienia. Kard. Kasper wyszedł od ukazania Bożego planu, piękna życia rodzinnego, które nie jest jednak wolne od problemów. Podkreślił, że rodzina jest uprzywilejowanym miejscem nowej ewangelizacji i kluczem do przyszłości Kościoła. Mówiąc o sytuacji katolików rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach podkreślił on konieczność wierności Ewangelii a zarazem Bożemu miłosierdziu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama