Polska odpowiedzialność za ochronę życia

Narodowe komitety Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” intensywnie przygotowują się do wydarzeń, które przyniesie 2014 r. – wysłuchania publicznego przed Komisją Europejską i oficjalnego powołania Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Polski Komitet Narodowy zbierze się jeszcze w styczniu.

Jakub Bałtroszewicz koordynujący prace Polskiego Komitetu Narodowego wspierającego Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas” został poproszony przez Komitet Wykonawczy EIO, jako jego członek, o przygotowanie specjalnej ankiety dla wszystkich stowarzyszeń pro-life w Europie, które chcą utworzyć Federację Ruchów Obrony Życia. Chodzi o określenie odpowiedzialności i możliwych zobowiązań, które mogą przyjąć na siebie poszczególne organizacje.

Polska odpowiedź na te pytania zostanie wypracowana na posiedzeniu Komitetu Narodowego, które zaplanowano wstępnie na połowę stycznia. „Z moich rozmów z krajowymi stowarzyszeniami pro-life wynika, że Polska weźmie znaczną część odpowiedzialności za Federację, także finansową” – informuje KAI Jakub Bałtroszewicz.

Dyskusja na posiedzeniu Komitetu Narodowego będzie też dotyczyła rozszerzenia tego gremium o osoby, które dotychczas wspierały akcję zbierania podpisów pod inicjatywą „Jeden z nas”. Komitetowi zależałoby na zaangażowaniu takich organizacji i osób, które mogłyby wziąć pewną odpowiedzialność za działania pro-life na poziomie europejskim.

Trzecim tematem posiedzenia będzie z pewnością przygotowanie się do wysłuchania publicznego przed Komisją Europejską w sprawie EIO „Jeden z nas”. Do 11 lutego trwa formalna weryfikacja podpisów w poszczególnych państwach. A jak przewiduje Jakub Bałtroszewicz, Komisja Europejska wysłuchanie może zorganizować już w lutym, żeby sprawę załatwić jak najszybciej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć w maju 2014 r.

Przypomnijmy, że zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z nas” zakończyła się 1 listopada 2013 r. W tej chwili trwa weryfikacja głosów. Inicjatywa ma przeszkodzić wypływaniu pieniędzy unijnych na programy niszczące życie ludzkie. Jej autorzy musieli zebrać milion podpisów (na papierze i w Internecie), co – zgodnie z Traktatem Lizbońskim – pozwoli Komisji Europejskiej na podjęcie prac w tym kierunku. Okazało się, że dotychczas doliczono się ponad 1,86 mln podpisów, a aż 20 z 28 krajów zebrały przewidziane rozporządzeniem minima głosów. Tym samym inicjatywa stała się największą spośród trzech, które spełniły warunki formalne.

W dniach 14-17 listopada w Krakowie odbył się I Europejski Kongres Pro-Life. To bezprecedensowe wydarzenie zjednoczyło reprezentantów ruchów pro-life i liderów komitetów narodowych zaangażowanych w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas” z całej Europy. Jednym z istotnych punktów bogatego programu Kongresu było podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad statutami Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. „Przygotowanie prawnych regulacji dla międzynarodowej organizacji, do której ma wejść kilkadziesiąt podmiotów z 28 państw Unii Europejskiej nie jest łatwym zadaniem i potrzeba na to trochę czasu” – podkreśla Bałtroszewicz.

Namiastką struktury Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jest dotychczasowy Komitet Wykonawczy EIO „Jeden z nas”. Federacja zostanie zarejestrowana najprawdopodobniej w Belgii, ze względu na status lobbysty, który chce uzyskać przy Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama